Rasfoire documente

Hotarirea 1.321/2021 privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027, precum şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de securitate cibernetică a României, pentru perioada 2022-2027

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2022

Hotarirea 1.326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Hotarirea 1.327/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2022

Hotarirea 530/2021 pentru aprobarea Normei N3.12 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-IV/0)

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Hotarirea 557/2021 pentru aprobarea Normei N3.5 ''Garanţii EximBank în numele şi în contul statului'' (NI-GAR-10-VI/0)

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Hotarirea 1.296/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Hotarirea 1.316/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti''

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Hotarirea 1.323/2021 pentru modificarea numărului curent 62 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti''

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Hotarirea 1/2022 privind eliberarea doamnei Lungu Tudoriţa din funcţia de prefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 2/2022 privind eliberarea domnului Roşca Nicuşor din funcţia de prefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 3/2022 privind eliberarea domnului Grigoraş Marian din funcţia de prefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 4/2022 privind eliberarea domnului Zamfir Daniel-Tudorel din funcţia de prefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 5/2022 privind eliberarea domnului Sirop Flavius-Adrian din funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 6/2022 privind numirea domnului Bogdănel Lucian-Gabriel în funcţia de prefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 7/2022 privind numirea doamnei Barbu Gheorghiţa-Daniela în funcţia de prefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 8/2022 privind numirea domnului Marin Constantin în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 9/2022 privind numirea domnului Cojocaru Petru-Bogdan în funcţia de prefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 10/2022 privind numirea doamnei Neculae Simona în funcţia de prefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 11/2022 privind numirea doamnei Lungu Tudoriţa în funcţia de subprefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 12/2022 privind numirea domnului Pavel Emilian în funcţia de subprefect al judeţului Bihor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 13/2022 privind numirea domnului Patraşcu Lucian în funcţia de subprefect al judeţului Braşov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 14/2022 privind numirea domnului Cucu Sebastian în funcţia de subprefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 15/2022 privind numirea doamnei Popescu Mariana-Venera în funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 16/2022 privind numirea domnului Roşca Nicuşor în funcţia de subprefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 17/2022 privind numirea domnului Grigoraş Marian în funcţia de subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 18/2022 privind numirea domnului Ojog Costin-Alexandru în funcţia de subprefect al judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 19/2022 privind numirea domnului Floreanu Cosmin în funcţia de subprefect al judeţului Olt

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 20/2022 privind numirea doamnei Călin Florentina în funcţia de subprefect al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 1.294/2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru un bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Hotarirea 1.297/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Imre Patrik Istvan

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2022

Hotarirea 1.317/2021 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială privind Parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 13 iulie 2021

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2022

Hotarirea 21/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Hotarirea 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Hotarirea 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2022

Hotarirea 25/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Hotarirea 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Hotarirea 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Hotarirea 24/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Hotarirea 33/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei pentru activitatea prestată în Task Force - Unitatea de management al Programelor de transformare digitală pe durata derulării Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.245/2021 privind aprobarea stemei comunei Domneşti, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.246/2021 privind aprobarea stemei comunei Macea, judeţul Arad

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.284/2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.285/2021 privind aprobarea stemei comunei Tichileşti, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.286/2021 privind aprobarea stemei comunei Racoviţa, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.298/2021 privind aprobarea stemei comunei Ulieş, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.299/2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 1.325/2021 privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Hotarirea 27/2022 privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Mărirea gradului de siguranţă a acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Hotarirea 1.314/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Hotarirea 1.315/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Hotarirea 1.322/2021 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiţiei şi modificarea anexelor nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Hotarirea 35/2022 privind eliberarea domnului Dolha Nechita-Stelian din funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 36/2022 privind eliberarea domnului Ionescu Cristian din funcţia de prefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 37/2022 privind eliberarea domnului Ionescu Lucian-Mihai din funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 38/2022 privind eliberarea doamnei Boloş Marieta din funcţia de subprefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 39/2022 privind eliberarea domnului Dumitru Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 40/2022 privind eliberarea doamnei Suliman Secyl din funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 41/2022 privind eliberarea domnului Cristea Paul din funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 42/2022 privind eliberarea domnului Stauder Rudolf din funcţia de subprefect al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 43/2022 privind eliberarea doamnei Muntean Sanda-Ligia din funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 44/2022 privind eliberarea domnului Molnar Andrei din funcţia de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 45/2022 privind eliberarea domnului Onofrei Daniel-Garincha din funcţia de subprefect al judeţului Vaslui

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 46/2022 privind eliberarea doamnei Ghiţă Florela-Antonela din funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 47/2022 privind numirea doamnei Oprea Mica în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 48/2022 privind numirea domnului Gavril Claudiu-Sorin în funcţia de prefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 49/2022 privind numirea domnului Stauder Rudolf în funcţia de prefect al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 50/2022 privind numirea domnului Nanu Virgiliu-Daniel în funcţia de prefect al judeţului Prahova

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 51/2022 privind numirea domnului Onofrei Daniel-Garincha în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 52/2022 privind numirea domnului Mureşan Corneliu în funcţia de subprefect al judeţului Alba

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 53/2022 privind numirea domnului Minciunescu Ionuţ-Bogdan în funcţia de subprefect al judeţului Argeş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 54/2022 privind numirea domnului Zăgrean Ioan în funcţia de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 55/2022 privind numirea domnului Cristea Constantin în funcţia de subprefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 56/2022 privind numirea domnului Ilie Mihail-Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Buzău

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 57/2022 privind numirea domnului Diaconu Virgiliu în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 58/2022 privind numirea domnului Ilie Marius-Eugen în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 59/2022 privind numirea doamnei Dragnea Marilena în funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 60/2022 privind numirea domnului Ali Şenol în funcţia de subprefect al judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 61/2022 privind numirea doamnei Macri Veronica în funcţia de subprefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 62/2022 privind numirea domnului Pălăşan Nicolae-Florin în funcţia de subprefect al judeţului Mureş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 63/2022 privind numirea domnului Şebu Sebastian-Gheorghe în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 64/2022 privind numirea domnului Moşin Daniel în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 65/2022 privind numirea domnului Ionescu Sorin-Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 66/2022 privind numirea doamnei Artene Diana-Anca în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2022

Hotarirea 26/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 17 septembrie 2021 şi la 25 octombrie 2021 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 28/2022 privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Apărarea complexă a localităţilor situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundaţiilor asupra vieţii, judeţul Tulcea'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 29/2022 privind acordarea cetăţeniei române domnului Araujo Carreteiro Daniel

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Hotarirea 30/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Hotarirea 31/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte, semnat la Chişinău la 20 mai 2021

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 32/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei, semnat la Gyula la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, şi aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei, semnat la Gyula la 28 aprilie 2021, privind modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2014

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Hotarirea 67/2022 pentru modificarea pct. IV subpct. 3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 477/2021 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 68/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85) '', judeţul Suceava

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 69/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică''

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Hotarirea 80/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2022

Hotarirea 1.324/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş'' din cadrul obiectivului de investiţii ''Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea'', aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Hotarirea 4/2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Hotarirea 531/2021 pentru aprobarea Normei N3.13 ''Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-IV/0)

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Hotarirea 1.283/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române''

publicat in M.Of. 42 din 14-ian-2022

Hotarirea 1/2022 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Hotarirea 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Hotarirea 71/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022