Rasfoire documente

Decretul 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 2/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 3/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 4/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 5/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 6/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 7/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 8/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 9/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decretul 13/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Ierusalim la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Decretul 15/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2022

Decretul 10/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decretul 12/2022 pentru promulgarea Legii privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala la 10 iunie 2010, la New York la 14 decembrie 2017 şi la Haga la 6 decembrie 2019 la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decretul 18/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decretul 19/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decretul 20/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decretul 21/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decretul 22/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decretul 23/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decretul 16/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 17/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 24/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 25/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 26/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decretul 27/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Decretul 28/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare ''ELECTRIC UP''

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Decretul 29/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Decretul 11/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 5 mai 2020

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Decretul 14/2022 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Decretul 30/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 31/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 32/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 33/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 34/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 35/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Decretul 36/2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Decretul 37/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Decretul 38/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 39/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 40/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 41/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 42/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 43/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 44/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 45/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 46/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 47/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decretul 53/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2022

Decretul 48/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decretul 49/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decretul 50/2022 pentru promulgarea Legii privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 51/2022 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 54/2022 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 55/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 56/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 57/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Decretul 58/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Decretul 59/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Decretul 52/2022 pentru promulgarea Legii privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Decretul 60/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Decretul 61/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Decretul 62/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 63/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 64/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 65/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 66/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 67/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 68/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 69/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 70/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 71/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 72/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 73/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 74/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 75/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 76/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 77/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 78/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 79/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decretul 80/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 81/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 82/2022 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 83/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 84/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 85/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 86/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 87/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2022

Decretul 88/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 89/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 90/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Decretul 91/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2022

Decretul 92/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2022

Decretul 93/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2022

Decretul 94/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2022

Decretul 95/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 78 din 26-ian-2022

Decretul 96/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2022

Decretul 97/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2022

Decretul 98/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2022

Decretul 99/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2022

Decretul 100/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2022