Rasfoire documente

Decizia 301/2021 privind aprobarea Listei cuantumului tarifelor pentru serviciile din activităţile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. l), art. 32 alin. (2) lit. c) şi e) şi la art. 33 alin. (2) lit. c) şi e) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2022

Decizia 341/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Decizia 647/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2022

Decizia 692/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2022

Decizia 498/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură penală şi ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 1/2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Horia Scarlat din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 2/2022 privind numirea domnului Dragoş-Cristian Vlad în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 3/2022 privind eliberarea doamnei Violeta Vijulie din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 4/2022 privind numirea domnului Vasile-Felix Cozma în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 5/2022 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru extinderea programului nuclear civil din România

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2022

Decizia 609/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 5 şi ale art. 513 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Decizia 643/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Decizia 13/2022 pentru numirea domnului Bogdan-Eduard Simcea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 14/2022 privind numirea domnului Thomas-Răzvan Moldovan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sportului

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 15/2022 privind numirea domnului Sorin Moise în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 16/2022 pentru numirea doamnei Cristina-Mirela Nedelcu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 17/2022 privind numirea domnului Sorinel-Marian Vrăjitoru în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 18/2022 privind numirea domnului Petre-Florin Manole în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 19/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 20/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sandu Cristi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 340/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Decizia 443/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 lit. c) şi ale art. 74 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 9/2022 pentru numirea domnului Aurel-George Mohan în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 10/2022 pentru numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 11/2022 privind numirea domnului Bogdan-Radu Balanişcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 12/2022 privind numirea domnului Sandor Otto Szep în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 732/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la sintagma ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'', în interpretarea dată prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 169^2 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 6/2022 privind numirea domnului Bogdan-Stelian Mîndrescu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 7/2022 privind numirea domnului Constantin-Gabriel Bunduc în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 8/2022 privind numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2022

Decizia 502/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2022

Decizia 80/2021 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Decizia 639/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b), ale art. 44 alin. (1), ale art. 83 alin. (1) lit. c), ale art. 85 alin. (2) lit. b) şi ale art. 88 alin. (3) din Codul penal, precum şi ale art. 90 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2022

Decizia 499/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), ale art. 375 alin. (2) şi ale art. 377 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2022

Decizia 842/2021 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2021 pentru completarea art. 46 al Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2022

Decizia 679/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 417 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Decizia 440/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 379^1 coroborate cu dispoziţiile art. 404^1 şi ale art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Decizia 22/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 63/2021 privind stabilirea atribuţiilor domnului Kelemen Hunor, viceprim-ministru

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 23/2022 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sorin Mihai Grindeanu, viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 24/2022 privind numirea domnului Mădălin-Ştefan Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 25/2022 privind eliberarea domnului Ion Alin Dan Ignat, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 26/2022 pentru eliberarea domnului George Mierliţă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 27/2022 privind numirea doamnei Florina-Alina Pădeanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Decizia 674/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi ale art. 3 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2022

Decizia 709/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2022

Decizia 645/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2801 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu referire la sintagma ''în scopul [...] sustragerii de la urmărirea penală''

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 28/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 29/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 30/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 31/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 32/2022 pentru numirea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Decizia 33/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 21 din 07-ian-2022

Decizia 272/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Decizia 620/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 22 din 07-ian-2022

Decizia 611/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 632 şi art. 637 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 26 din 09-ian-2022

Decizia 714/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 26 din 09-ian-2022

Decizia 493/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (3) şi ale art. 284 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Decizia 675/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Decizia 43/2022 pentru eliberarea domnului Neculai Tănase din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Decizia 44/2022 pentru numirea domnului Niculae Vlad-Ştefan în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 24 din 07-ian-2022

Decizia 711/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 34/2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 295/2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 35/2022 pentru numirea domnului Mihai-Ion Macaveiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 36/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Oana Oşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 37/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marcel-Dumitru Miclău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 38/2022 pentru eliberarea doamnei Iulia Raluca Matei din funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 39/2022 privind acordarea autorizării Societăţii STARC4SYS - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 40/2022 pentru numirea domnului Cantemir-Marian Ciurea-Ercău în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 41/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Darius-Georgel Vodă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 42/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 23 din 07-ian-2022

Decizia 49/2022 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioan Ghica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2022

Decizia 45/2022 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului acordate domnului Septimiu-Rareş Szabo

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 46/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 47/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 48/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia-Claudia Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Decizia 52/2022 privind numirea domnului Marius-Viorel Poşa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 32/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 915/1999 pentru exploatarea nisipului şi pietrişului în perimetrul de exploatare Albia minoră a Dunării (OSTROV DINU-CAMA kmf 505 - kmf 511), judeţul Giurgiu, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2000

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 758/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Decizia 704/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) din Codul penal, cu referire la sintagma ''obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2022

Decizia 1.690/2021 privind autorizarea Societăţii KLAUSENBURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2022

Decizia 503/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (9)-(15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 51/2022 privind numirea domnului Francisc-Oscar Gal în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2022

Decizia 524/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi ale art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 53/2022 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihai Varlam

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 54/2022 privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 55/2022 privind numirea domnului Florin Alexandru Gavril în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 56/2022 privind eliberarea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 57/2022 pentru numirea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 58/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 59/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 60/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 682/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decizia 61/2022 privind acordarea autorizării societăţii CONCEPT ELECTRONICS - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 46 din 14-ian-2022

Decizia 62/2022 privind acordarea autorizării societăţii COMPANIA DE PAZĂ R.O. - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 46 din 14-ian-2022

Decizia 63/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Decizia 1/2022 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Decizia 700/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (5) partea introductivă din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Decizia 703/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi ale art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Decizia 68/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 360 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2022

Decizia 705/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. e) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022