Rasfoire documente

Ghid din 2022 privind obligaţiile în materie de date de piaţă prevăzute în MiFID II/MiFIR

publicat in M.Of. 135 din 10-feb-2022

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, februarie 2022 -

publicat in M.Of. 248 bis din 14-mar-2022

Ghid din 2022 SPECIFIC - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială

publicat in M.Of. 291 bis din 25-mar-2022

Ghid din 2022 SPECIFIC privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice

publicat in M.Of. 286 bis din 25-mar-2022

Ghid din 2022 SPECIFIC - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

publicat in M.Of. 290 bis din 25-mar-2022

Ghid din 2022 SPECIFIC privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 - PNRR/2022/C5/B.2.2/1 - componenta 5 - Valul renovării - axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice - operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

publicat in M.Of. 289 bis din 25-mar-2022

Ghid din 2022 privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR

publicat in M.Of. 400 din 27-apr-2022

Ghid din 2022 SPECIFIC - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

publicat in M.Of. 292 bis din 25-mar-2022

Ghid din 2022 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 6, februarie 2022 -

publicat in M.Of. 247 bis din 14-mar-2022