Rasfoire documente

Actul din 2021 Modul de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km, precum şi a bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 bis din 03-ian-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Actul din 2021 ALGORITMUL DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat în punctul de predare-preluare comercială a gazelor naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Actul din 2021 ALGORITMUL DE CALCUL al cantităţilor de gaze naturale măsurate eronat clienţilor finali

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Actul din 2021 - CERINŢE privind acordarea excepţiei de la instituirea mecanismului de urgenţă

publicat in M.Of. 60 din 19-ian-2022

Actul din 2021 NOMINALIZAREA ŞI ÎMPUTERNICIREA persoanelor cu atribuţii în Inspecţia clasificare carcase din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene în vederea realizării activităţii de inspecţie în Sistemul naţional de clasificare a carcaselor, stabilirea zonelor de control, cu judeţele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către inspectorii zonali

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 114 din 04-feb-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 114 din 04-feb-2022

Actul din 2022 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 114 din 04-feb-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 146 din 14-feb-2022

Actul din 2022 REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Actul din 2022 CLAUZELE MINIME OBLIGATORII ale convenţiei tehnice privind realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale - model -

publicat in M.Of. 196 din 28-feb-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

publicat in M.Of. 284 din 24-mar-2022

Actul din 2022 Obligaţiile unităţilor de specialitate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative, sancţiunile, precum şi condiţiile de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor

publicat in M.Of. 305 din 30-mar-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România (U.D.T.R.)

publicat in M.Of. 316 din 31-mar-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie - PNR

publicat in M.Of. 342 din 07-apr-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru sprijinirea ''Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe'' prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 ''Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor'' în cadrul acţiunii 1.2.3 ''Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe''

publicat in M.Of. 350 din 08-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Dreapta Liberală

publicat in M.Of. 351 din 08-apr-2022

Actul din 2022 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT asociată Programului RURAL INVEST pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

publicat in M.Of. 352 din 08-apr-2022

Actul din 2022 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT asociată Programului RURAL INVEST pentru susţinerea activităţii întreprinderilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

publicat in M.Of. 352 din 08-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Patrie (APP)

publicat in M.Of. 381 din 18-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Civic

publicat in M.Of. 384 din 19-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat

publicat in M.Of. 385 din 19-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Prahova în Acţiune

publicat in M.Of. 385 din 19-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România

publicat in M.Of. 389 din 21-apr-2022

Actul din 2022 DISPOZIŢII aplicabile începând cu luna următoare celei în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Actul din 2022 DISPOZIŢII aplicabile începând cu luna următoare celei în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România

publicat in M.Of. 397 din 26-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

publicat in M.Of. 401 din 27-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Educaţie şi Reformă (AER)

publicat in M.Of. 401 din 27-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

publicat in M.Of. 399 din 27-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Naţional Ţărănistă

publicat in M.Of. 403 din 27-apr-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ASOCIATĂ PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 bis din 27-apr-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ASOCIATĂ PROGRAMULUI GARANT CONSTRUCT

publicat in M.Of. 399 bis din 27-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Dacismului Autonom Conservator

publicat in M.Of. 407 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Român

publicat in M.Of. 410 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Macedonenilor din România

publicat in M.Of. 410 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Diaspora Unită

publicat in M.Of. 410 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Pro România

publicat in M.Of. 410 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Republican Conservator

publicat in M.Of. 410 din 28-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR - ALDE

publicat in M.Of. 421 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Adevăr şi Dreptate

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Actul din 2022 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL BUCUREŞTI 2020

publicat in M.Of. 413 din 29-apr-2022

Actul din 2022 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL NAŢIONAL STÂNGA ROMÂNEASCĂ

publicat in M.Of. 413 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Noastră

publicat in M.Of. 416 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

publicat in M.Of. 415 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Comunist Român - Secolul XXI

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alternativa Dreaptă

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Tradiţie, Onoare, Disciplină, Excelenţă - T.O.D.E.

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Makedonarmânilor din România

publicat in M.Of. 419 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Corectei Guvernări

publicat in M.Of. 418 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţiunea Română (PNRO)

publicat in M.Of. 418 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Naţională

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Societăţii Ieşene (PSI)

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forţa Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Maghiară din Transilvania - Erdelyi Magyar Szovetseg

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Mişcarea Populară

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgari Part

publicat in M.Of. 420 din 29-apr-2022

Actul din 2022 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL UNIUNEA INDEPENDENTĂ PENTRU TECUCI

publicat in M.Of. 413 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Umanist Social-Liberal

publicat in M.Of. 411 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional de Centru

publicat in M.Of. 425 din 02-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Republican din România

publicat in M.Of. 431 din 03-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noi, Getodacii!

publicat in M.Of. 434 din 04-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Socialist

publicat in M.Of. 434 din 04-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Pact pentru Galaţi

publicat in M.Of. 439 din 04-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Iniţiativa Otopeniul Nostru

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Actul din 2022 Aplicarea prezentului contract colectiv de muncă la nivel de unitate/instituţie şi desfăşurarea negocierilor la acest nivel

publicat in M.Of. 1 cc din 16-mai-2022

Actul din 2022 Modelul contractului individual de muncă

publicat in M.Of. 1 cc din 16-mai-2022

Actul din 2022 ATRIBUŢIILE Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

publicat in M.Of. 487 din 17-mai-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ''Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare''

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Actul din 2022 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ''Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelenţă Marie Sklodowska Curie'' asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026''

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Actul din 2022 - Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democraţiei şi Solidarităţii - DEMOS

publicat in M.Of. 501 din 20-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Volt România - Volt

publicat in M.Of. 524 din 27-mai-2022

Actul din 2022 - SPRIJIN pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

publicat in M.Of. 564 din 09-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat - ''Ajutor de stat pentru sprijinirea entităţilor din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19''

publicat in M.Of. 588 din 16-iun-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Creştin

publicat in M.Of. 600 din 20-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 609 din 22-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 609 din 22-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de stat pentru compensarea costurilor de investiţii necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor municipale din România

publicat in M.Of. 611 din 22-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de minimis ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri'' în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b ''Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC'', acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 614 din 23-iun-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de minimis ''Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri'' în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b ''Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC'', acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 614 din 23-iun-2022

Actul din 2022 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ale titularului autorizaţiei tip I

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Actul din 2022 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ale titularului autorizaţiei tip II

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b ''Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC'', acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b ''Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC'', acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

publicat in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Actul din 2022 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ale titularului autorizaţiei tip III

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Actul din 2022 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ale titularului autorizaţiei tip IV

publicat in M.Of. 628 din 27-iun-2022

Actul din 2022 - Schema de ajutor de stat şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

publicat in M.Of. 655 din 30-iun-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul ARCA - Dreptate Adevăr Credinţă

publicat in M.Of. 669 din 05-iul-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional ''Pentru Patrie''

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022