Rasfoire documente

Conventie din 2022 privind implementarea Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST

publicat in M.Of. 168 bis din 18-feb-2022

Conventie din 2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM INVEST

publicat in M.Of. 168 bis din 18-feb-2022

Conventie din 2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul IMM PROD

publicat in M.Of. 366 bis din 13-apr-2022

Conventie din 2022 privind implementarea ''Programului IMM PROD''

publicat in M.Of. 366 bis din 13-apr-2022

Conventie din 2022 privind implementarea Programului RURAL INVEST (model)

publicat in M.Of. 426 din 03-mai-2022

Conventie din 2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST

publicat in M.Of. 398 bis din 26-apr-2022

Conventie din 2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST

publicat in M.Of. 398 bis din 26-apr-2022

Conventie din 2016 multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017

publicat in M.Of. 28 bis din 01-iun-2022

Conventie din 2022 privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 760 din 29-iul-2022

Conventie din 2022 de garantare a sumelor reprezentând dobânzile amânate la plată aferente creditelor acordate de instituţiile de credit în cadrul programului ''Noua casă''/''Prima casă''

publicat in M.Of. 760 din 29-iul-2022