Rasfoire documente

Regulament din 2020 specific de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Regulamentul 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Regulament din 2020 ELECTORAL al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Regulamentul 29/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2021

Regulamentul 1/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 48 din 15-ian-2021

Regulament din 2021 privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 71 din 22-ian-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Regulament din 2021 - Modelul orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Regulament din 2021 privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Regulamentul 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

publicat in M.Of. 91 din 28-ian-2021

Regulamentul 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Regulament din 2021 pentru zbor al aviaţiei militare

publicat in M.Of. 148 din 12-feb-2021

Regulament din 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.)

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Regulament din 2020 privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară

publicat in M.Of. 172 din 19-feb-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Regulamentul 1/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 204 din 02-mar-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 249 din 12-mar-2021

Regulament din 2021 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 264 din 17-mar-2021

Regulament din 2021 privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 270 din 18-mar-2021

Regulamentul 5/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

publicat in M.Of. 283 din 22-mar-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Regulamentul 6/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 294 din 24-mar-2021

Regulamentul 7/2021 privind obligaţia de întocmire de către emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Regulamentul 26/2021 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

publicat in M.Of. 368 din 09-apr-2021

Regulament din 2021 pentru atestarea şi verificarea auditorilor de securitate cibernetică

publicat in M.Of. 387 din 14-apr-2021

Regulament din 2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 411 din 20-apr-2021

Regulamentul 8/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

publicat in M.Of. 412 din 20-apr-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 417 din 21-apr-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 431 din 23-apr-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 451 din 27-apr-2021

Regulamentul 9/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 591 din 11-iun-2021

Regulamentul 2/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 599 din 16-iun-2021