Rasfoire documente

Regulament din 2020 specific de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Regulamentul 28/2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Regulament din 2020 ELECTORAL al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Regulamentul 29/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2021

Regulamentul 1/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 48 din 15-ian-2021

Regulament din 2021 privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 71 din 22-ian-2021

Regulament din 2021 privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Regulamentul 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

publicat in M.Of. 91 din 28-ian-2021

Regulament din 2021 pentru zbor al aviaţiei militare

publicat in M.Of. 148 din 12-feb-2021

Regulament din 2020 privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară

publicat in M.Of. 172 din 19-feb-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Regulamentul 1/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 204 din 02-mar-2021

Regulament din 2021 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 264 din 17-mar-2021

Regulament din 2021 privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 270 din 18-mar-2021

Regulamentul 5/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010

publicat in M.Of. 283 din 22-mar-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 290 din 23-mar-2021

Regulamentul 6/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 294 din 24-mar-2021

Regulamentul 7/2021 privind obligaţia de întocmire de către emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic

publicat in M.Of. 295 din 24-mar-2021

Regulamentul 26/2021 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

publicat in M.Of. 368 din 09-apr-2021

Regulament din 2021 pentru atestarea şi verificarea auditorilor de securitate cibernetică

publicat in M.Of. 387 din 14-apr-2021

Regulament din 2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 411 din 20-apr-2021

Regulamentul 8/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

publicat in M.Of. 412 din 20-apr-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 431 din 23-apr-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 451 din 27-apr-2021

Regulamentul 9/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 417 din 21-apr-2021

Regulamentul 2/2021 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 599 din 16-iun-2021

Regulament din 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 628 din 25-iun-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru protecţie civilă

publicat in M.Of. 641 din 30-iun-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale urgenţe medicale

publicat in M.Of. 657 din 02-iul-2021

Regulament din 2021 - Modelul orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Regulament din 2021 privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din sectorul energiei

publicat in M.Of. 673 din 08-iul-2021

Regulamentul 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 106 din 01-feb-2021

Regulamentul 10/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 680 din 09-iul-2021

Regulament din 2021 de navigaţie pe lacul Tarniţa

publicat in M.Of. 706 din 16-iul-2021

Regulament din 2021 de navigaţie pe lacul Fântânele

publicat in M.Of. 706 din 16-iul-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

publicat in M.Of. 709 din 16-iul-2021

Regulament din 2021 privind admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 708 din 16-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 717 din 21-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Fondului de Solidaritate a Medicilor

publicat in M.Of. 727 din 23-iul-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului tehnic permanent pentru construcţii

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Regulamentul 11/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Regulament din 2021 de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare a Loteriei de vaccinare

publicat in M.Of. 932 din 29-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a comisiei prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a comisiei de sprijin familial prevăzute la art. 64 din Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021

publicat in M.Of. 793 din 18-aug-2021

Regulament din 2021 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

publicat in M.Of. 802 din 20-aug-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 249 din 12-mar-2021

Regulament din 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.)

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Regulament din 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.)

publicat in M.Of. 840 din 02-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional

publicat in M.Of. 854 din 07-sep-2021

Regulament din 2021 privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală

publicat in M.Of. 874 din 13-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale

publicat in M.Of. 883 din 14-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 591 din 11-iun-2021

Regulament din 2021 de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 de înfiinţare, organizare, funcţionare şi componenţa Comisiei Centrale Medicale şi Psihologice în Siguranţa Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulament din 2021 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi componenţa acestor comisii

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Regulamentul 12/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 902 din 21-sep-2021

Regulamentul 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 907 din 22-sep-2021

Regulamentul 13/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 915 din 24-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare

publicat in M.Of. 614 din 22-iun-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 916 din 24-sep-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 929 din 29-sep-2021

Regulamentul 14/2021 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 975 din 13-oct-2021

Regulamentul 17/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 1006 din 21-oct-2021

Regulament din 2021 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului - Republicare

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv ''Dinamo'' Bucureşti

publicat in M.Of. 1033 din 29-oct-2021

Regulament din 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

publicat in M.Of. 1052 din 03-noi-2021

Regulamentul 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Regulamentul 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Regulamentul 5/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

publicat in M.Of. 1181 din 14-dec-2021

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare*)

publicat in M.Of. 778 din 12-aug-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Regulamentul 18/2021 cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre cu privire la distribuţia titlurilor de participare, precum şi cu privire la procedura de notificare de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre a activităţii de premarketing

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Regulament din 2021 pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie

publicat in M.Of. 1173 din 10-dec-2021

Regulament din 2021 privind clauzele şi condiţiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare şi pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenţei

publicat in M.Of. 1196 din 17-dec-2021

Regulament din 2021 privind clauzele şi condiţiile pentru părţile responsabile cu echilibrarea

publicat in M.Of. 1196 din 17-dec-2021

Regulament din 2021 pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1204 din 20-dec-2021

Regulament din 2021 pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1209 din 21-dec-2021

Regulament din 2021 pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

publicat in M.Of. 1216 din 22-dec-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 1222 din 23-dec-2021

Regulamentul 19/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1249 din 30-dec-2021

Regulamentul 4/2021 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 1163 bis din 08-dec-2021

Regulament din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Curtea Constituţională şi a concursului pentru promovarea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Curtea Constituţională

publicat in M.Of. 1146 din 02-dec-2021