Rasfoire documente

Reglementari din 2020 privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2021

Reglementari din 2021 AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Reglementari din 2021 specifice privind constrângerile de doză şi recomandările pentru persoanele implicate în îngrijirea şi susţinerea pacienţilor care fac obiectul expunerii medicale la radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 669 din 07-iul-2021

Reglementari din 2021 SPECIFICE privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante (DRL)

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Reglementari din 2021 specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

publicat in M.Of. 1152 bis din 03-dec-2021

Reglementari din 2021 specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

publicat in M.Of. 1152 bis din 03-dec-2021

Reglementari din 2021 specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

publicat in M.Of. 1152 bis din 03-dec-2021

Reglementari din 2021 privind omologarea naţională a vehiculelor rutiere concepute şi fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate

publicat in M.Of. 1177 din 13-dec-2021

Reglementari din 2021 privind omologarea naţională a vehiculelor rutiere concepute şi fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate

publicat in M.Of. 1177 din 13-dec-2021