Rasfoire documente

Rectificare din 2021 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulaţie'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Rectificare din 2021 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 30 aprilie 2020

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Rectificare din 2021 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 aprilie 2020, rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 24 iunie 2020

publicat in M.Of. 85 din 27-ian-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 10/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 15 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1239 din 16 decembrie 2020

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021

publicat in M.Of. 178 din 22-feb-2021

Rectificare din 2021 la Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul PRO România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 15 februarie 2021

publicat in M.Of. 191 din 25-feb-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti'', sector Centura Nord km 0 + 000 m - km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 18 februarie 2021

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Regulamentului preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 1 februarie 2021

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Rectificare din 2021 în Decizia prim-ministrului nr. 204/2021 pentru numirea doamnei Alina Pop în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 8 martie 2021

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Rectificare din 2021 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 martie 2021

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 martie 2021

publicat in M.Of. 460 din 29-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 476 din 07-mai-2021

Rectificare din 2021 la anexa B la Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 1 aprilie 2021

publicat in M.Of. 493 din 12-mai-2021

Rectificare din 2021 în finalul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Rectificare din 2021 la punctul 2 al articolului unic din Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 7 mai 2021

publicat in M.Of. 527 din 20-mai-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.749/2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 şi 473 bis din 6 mai 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Rectificare din 2021 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 5 mai 2021

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 111/2021 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 20 mai 2021

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 734/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 27 mai 2021

publicat in M.Of. 573 din 07-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 32/2021 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 11 mai 2021

publicat in M.Of. 580 din 09-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 499/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 6 mai 2021

publicat in M.Of. 591 din 11-iun-2021

Rectificare din 2021 la art. I din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 27 mai 2021

publicat in M.Of. 595 din 15-iun-2021