Rasfoire documente

Rectificare din 2021 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulaţie'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Rectificare din 2021 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 30 aprilie 2020

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1269 din 21 decembrie 2020

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Rectificare din 2021 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 aprilie 2020, rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 24 iunie 2020

publicat in M.Of. 85 din 27-ian-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 290/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1239 din 16 decembrie 2020

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 10/2021 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 15 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021

publicat in M.Of. 178 din 22-feb-2021

Rectificare din 2021 la Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul PRO România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 15 februarie 2021

publicat in M.Of. 191 din 25-feb-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada de centură Bucureşti'', sector Centura Nord km 0 + 000 m - km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 18 februarie 2021

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Regulamentului preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 1 februarie 2021

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Rectificare din 2021 în Decizia prim-ministrului nr. 204/2021 pentru numirea doamnei Alina Pop în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 8 martie 2021

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Rectificare din 2021 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 9 martie 2021

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 8 august 2020

publicat in M.Of. 456 din 28-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 martie 2021

publicat in M.Of. 460 din 29-apr-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 476 din 07-mai-2021

Rectificare din 2021 în finalul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020

publicat in M.Of. 501 din 13-mai-2021

Rectificare din 2021 la anexa B la Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 1 aprilie 2021

publicat in M.Of. 493 din 12-mai-2021

Rectificare din 2021 la punctul 2 al articolului unic din Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 7 mai 2021

publicat in M.Of. 527 din 20-mai-2021

Rectificare din 2021 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 5 mai 2021

publicat in M.Of. 552 din 28-mai-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 111/2021 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 20 mai 2021

publicat in M.Of. 566 din 03-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 32/2021 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 11 mai 2021

publicat in M.Of. 580 din 09-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 499/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 6 mai 2021

publicat in M.Of. 591 din 11-iun-2021

Rectificare din 2021 la art. I din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2015 pentru aprobarea Regulilor privind preluarea energiei electrice livrate în reţelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităţilor de producere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 27 mai 2021

publicat in M.Of. 595 din 15-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 457/2021 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 28 aprilie 2021

publicat in M.Of. 629 din 25-iun-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2020

publicat in M.Of. 665 din 06-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Legea nr. 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 30 martie 2020

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Rectificare din 2021 la anexa Hotărârii Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 950 din 05-oct-2021

Rectificare din 2021 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 aprilie 2021

publicat in M.Of. 697 din 14-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 667 din 06-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 667/2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Hopârta, judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 7 iulie 2021

publicat in M.Of. 703 din 15-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 29 iunie 2021

publicat in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 382/2021 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 1.053/2019 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 12 decembrie 2019

publicat in M.Of. 713 din 20-iul-2021

Rectificare din 2021 la Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 aprilie 2021

publicat in M.Of. 720 din 22-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.897/C/2021 privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.873/C/1.338/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 23 iulie 2021

publicat in M.Of. 728 din 26-iul-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 743 din 29-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 22 iulie 2021

publicat in M.Of. 743 din 29-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Legii nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 20 iulie 2021

publicat in M.Of. 741 din 29-iul-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Ordinului ministrului energiei nr. 544/2021 pentru modificarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.843/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 22 iulie 2021

publicat in M.Of. 788 din 17-aug-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 şi 754 bis din 3 august 2021

publicat in M.Of. 780 din 12-aug-2021

Rectificare din 2021 la Hotărârea Guvernului nr. 821/2021 privind aprobarea stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 4 august 2021

publicat in M.Of. 805 din 23-aug-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 martie 2021

publicat in M.Of. 844 din 03-sep-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 965/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 8 septembrie 2021

publicat in M.Of. 867 din 09-sep-2021

Rectificare din 2021 în Decizia prim-ministrului nr. 445/2021 privind eliberarea doamnei Alina Pop din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 8 septembrie 2021

publicat in M.Of. 867 din 09-sep-2021

Rectificare din 2021 în finalul Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021

publicat in M.Of. 871 din 10-sep-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2021 privind înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021

publicat in M.Of. 899 din 20-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.300/C/2021 privind actualizarea numărului posturilor de notar public pentru anul 2021 destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 şi 847 bis din 6 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.301/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 şi 851 bis din 7 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 16 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 4.302/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2021 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 7 septembrie 2021

publicat in M.Of. 918 din 24-sep-2021

Rectificare din 2021 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.122/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 13 septembrie-1 octombrie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021

publicat in M.Of. 984 din 14-oct-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 - DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021

publicat in M.Of. 998 din 19-oct-2021

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 847/2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 11 octombrie 2021

publicat in M.Of. 1073 din 09-noi-2021

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 1077 din 10-noi-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 22 iulie 2021

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1081 din 11-noi-2021

Rectificare din 2021 la titlul şi în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.909/856/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 23 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1091 din 16-noi-2021

Rectificare din 2021 la titlu şi în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020

publicat in M.Of. 1091 din 16-noi-2021

Rectificare din 2021 la numărul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020

publicat in M.Of. 1091 din 16-noi-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 1.220/2021 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, din Serviciul de Informaţii Externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1138 din 26 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 1162 din 07-dec-2021

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.110/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Bernath Jozsef - Reformatus'' din oraşul Valea lui Mihai pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Aranykapu'' din oraşul Valea lui Mihai, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 17 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1165 din 08-dec-2021

Rectificare din 2021 la Decretul nr. 1.132/2021 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1124 din 25 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 1166 din 08-dec-2021

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.658/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Fridolin'' din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic German ''Idees'' din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 31 august 2021

publicat in M.Of. 1208 din 20-dec-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.967/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-18 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 9 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1214 din 21-dec-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.636/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Olga Gudynn Internaţional School - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Olga Gudynn Internaţional School din oraşul Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 3 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1219 din 22-dec-2021

Rectificare din 2021 în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Electrică România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1148 din 2 decembrie 2021

publicat in M.Of. 1232 din 28-dec-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Deciziei prim-ministrului nr. 579/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Mihaela Cămărăşan a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 15 decembrie 2021

publicat in M.Of. 1241 din 29-dec-2021

Rectificare din 2021 în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.018/2021 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie-2 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 8 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1243 din 29-dec-2021

Rectificare din 2021 în preambulul Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 25 octombrie 2021

publicat in M.Of. 1055 din 04-noi-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 şi 900 bis din 20 septembrie 2021

publicat in M.Of. 1198 din 17-dec-2021

Rectificare din 2021 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.962/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1080 din 11 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 1198 din 17-dec-2021

Rectificare din 2021 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/1.082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, se face următoarea rectificare:

publicat in M.Of. 947 din 05-oct-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 734/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 27 mai 2021

publicat in M.Of. 573 din 07-iun-2021

Rectificare din 2021 în anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.749/2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 şi 473 bis din 6 mai 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021