Rasfoire documente

Sentinta 39/2020 a Curţii de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal privind anularea art. 1 alin. (1) nr. crt. 8 şi anexa nr. 8 din Ordinul nr. 2.068/22.12.2015 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2021

Sentinta 37/2020 privind anularea unor prevederi dintr-un act administrativ

publicat in M.Of. 26 din 11-ian-2021

Sentinta 201/F-CONT/2017 privind pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamanta Argeş Biosud - Cooperativa Agricolă în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale având ca obiect ''anulare act administrativ cu caracter normativ''

publicat in M.Of. 480 din 10-mai-2021

Sentinta 42/2021 privind anularea unor acte administrative cu caracter normativ

publicat in M.Of. 878 din 14-sep-2021

Sentinta 33/R/2019 privind soluţionarea acţiunii având ca obiect anularea Ordinului ANAF nr. 1.960/2018

publicat in M.Of. 1182 din 14-dec-2021

Sentinta 97/2019 privind anularea art. 70 din Ordinul nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice ''Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii'', aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003

publicat in M.Of. 1222 din 23-dec-2021