Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 178 din 22-feb-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Programului naţional pilot de tip ''Şcoala după şcoală'', pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 312 din 29-mar-2021

Norme Metodologice din 2021 privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

publicat in M.Of. 624 din 24-iun-2021

Norme Metodologice din 2021 privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior

publicat in M.Of. 656 din 02-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat

publicat in M.Of. 688 din 12-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 719 din 22-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 759 din 04-aug-2021

Norme Metodologice din 2021 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021

publicat in M.Of. 803 din 20-aug-2021

Norme Metodologice din 2021 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea comerţului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 876 din 13-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinărilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

publicat in M.Of. 968 din 11-oct-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind Sistemul naţional electronic de plată online

publicat in M.Of. 920 bis din 27-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe

publicat in M.Of. 447 din 27-apr-2021

Norme Metodologice din 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

publicat in M.Of. 910 din 22-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 20 alin. (7)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 914 din 24-sep-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

publicat in M.Of. 1074 din 10-noi-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

publicat in M.Of. 379 din 12-apr-2021

Norme Metodologice din 2021 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021

publicat in M.Of. 1193 bis din 16-dec-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 773 din 10-aug-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

publicat in M.Of. 761 din 05-aug-2021