Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 178 din 22-feb-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Programului naţional pilot de tip ''Şcoala după şcoală'', pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

publicat in M.Of. 312 din 29-mar-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe

publicat in M.Of. 447 din 27-apr-2021

Norme Metodologice din 2021 privind înfiinţarea şi dezvoltarea spin-offurilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

publicat in M.Of. 379 din 12-apr-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

publicat in M.Of. 624 din 24-iun-2021

Norme Metodologice din 2021 privind realizarea supravegherii şi controlului vamal ulterior

publicat in M.Of. 656 din 02-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat

publicat in M.Of. 688 din 12-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 719 din 22-iul-2021

Norme Metodologice din 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 736 din 27-iul-2021