Rasfoire documente

Norma din 2020 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19''(NI-FIN-08-II/0)

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Norma 45/2020 pentru completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Norma 1/2020 privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2021

Norma din 2021 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 41 din 14-ian-2021

Norma 1/2021 pentru completarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Norma din 2021 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 17 aprilie 2021

publicat in M.Of. 102 din 29-ian-2021

Norma 2/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Norma 3/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional

publicat in M.Of. 179 din 22-feb-2021

Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Norma 4/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 279 din 19-mar-2021

Norma 6/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Norma 5/2021 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 324 din 31-mar-2021

Norma din 2021 de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 331 din 01-apr-2021

Norma 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Norma 8/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 347 din 06-apr-2021

Norma din 2021 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-X/0) ''

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021