Rasfoire documente

Norma 45/2020 pentru completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Norma 1/2020 privind informarea deponenţilor de către instituţiile de credit

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2021

Norma 1/2021 pentru completarea art. 3 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Norma din 2021 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 17 aprilie 2021

publicat in M.Of. 102 din 29-ian-2021

Norma 2/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Norma 3/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional

publicat in M.Of. 179 din 22-feb-2021

Norma din 2021 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 240 din 09-mar-2021

Norma 4/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 279 din 19-mar-2021

Norma 6/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Norma 5/2021 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 324 din 31-mar-2021

Norma 7/2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Norma 8/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 347 din 06-apr-2021

Norma din 2021 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 404 din 16-apr-2021

Norma din 2021 privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în centrele de agrement/bazele turistice aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret

publicat in M.Of. 559 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Norma din 2021 privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară

publicat in M.Of. 577 din 08-iun-2021

Norma din 2021 tehnică privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, cod NTE 010/20/01

publicat in M.Of. 596 din 15-iun-2021

Norma 9/2021 pentru aplicarea Ghidului referitor la cerinţele privind comunicarea informaţiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul

publicat in M.Of. 578 bis din 08-iun-2021

Norma din 2021 privind utilizarea standardelor pentru proiectarea, implementarea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de protecţie fizică pentru instalaţiile nucleare, materialele nucleare şi alte surse de radiaţii ionizante aferente acestora

publicat in M.Of. 610 din 18-iun-2021

Norma din 2021 privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import, modelul şi conţinutul declaraţiei speciale de TVA

publicat in M.Of. 652 din 01-iul-2021

Norma 11/2021 pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi evidenţiate direct asupra activităţii de asigurări generale sau a celei de asigurări de viaţă

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 15/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 16/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 17/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

publicat in M.Of. 697 din 14-iul-2021

Norma 13/2021 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 711 din 19-iul-2021

Norma 14/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 710 din 19-iul-2021

Norma 12/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

publicat in M.Of. 721 din 22-iul-2021

Norma 18/2021 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

publicat in M.Of. 730 din 26-iul-2021

Norma din 2021 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 762 din 05-aug-2021

Norma din 2021 internă de asigurare tehnică a construcţiilor cu caracter special aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 774 din 11-aug-2021

Norma din 2021 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 782 din 13-aug-2021

Norma din 2021 de aplicare a prevederilor art. 883 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la autorizarea punerii pe piaţă a unor medicamente necesare pe motive de sănătate publică

publicat in M.Of. 792 din 18-aug-2021

Norma 20/2021 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate şi protocoalele de mesagerie în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014

publicat in M.Of. 806 din 23-aug-2021

Norma 23/2021 privind pregătirea profesională a distribuitorilor în asigurări şi/sau reasigurări

publicat in M.Of. 816 din 26-aug-2021

Norma din 2021 de aplicare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 835 din 01-sep-2021

Norma 22/2021 privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 835 din 01-sep-2021

Norma din 2021 privind desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul rezervă de stat

publicat in M.Of. 806 bis din 23-aug-2021

Norma 21/2021 pentru aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

publicat in M.Of. 869 din 10-sep-2021

Norma 24/2021 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 872 din 10-sep-2021

Norma 25/2021 privind guvernanţa şi securitatea sistemelor de tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor utilizate de către societăţile de asigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 877 din 13-sep-2021

Norma 26/2021 privind activitatea desfăşurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terţe prin intermediul sucursalelor

publicat in M.Of. 892 din 17-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma din 2021 privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

publicat in M.Of. 848 bis din 06-sep-2021

Norma 27/2021 privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu art. 4 şi 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare şi transparenţa reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 908 din 22-sep-2021

Norma 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 880 bis din 14-sep-2021

Norma 28/2021 pentru completarea art. 45 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 969 din 11-oct-2021

Norma din 2021 de protecţie radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe

publicat in M.Of. 974 din 12-oct-2021

Norma din 2021 de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 996 din 19-oct-2021

Norma din 2021 de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 1010 din 22-oct-2021

Norma 29/2021 privind modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 1000 din 20-oct-2021

Norma din 2021 privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f^1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k^1) şi ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 01-noi-2021

Norma din 2021 de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 331 din 01-apr-2021

Norma din 2021 privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 1057 din 04-noi-2021

Norma din 2021 DE BAZĂ privind informarea şi comunicarea publică în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Norma din 2021 DE BAZĂ privind informarea şi comunicarea publică în situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică

publicat in M.Of. 1058 din 04-noi-2021

Norma din 2021 internă privind utilizarea fondului locativ aflat în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 1063 din 05-noi-2021

Norma 31/2021 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010

publicat in M.Of. 1079 din 11-noi-2021

Norma din 2021 de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 1090 din 15-noi-2021

Norma din 2021 privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 1104 din 19-noi-2021

Norma din 2021 privind educaţia şi formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 1000 din 20-oct-2021

Norma din 2021 privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video

publicat in M.Of. 1119 din 24-noi-2021

Norma din 2021 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 41 din 14-ian-2021

Norma din 2021 privind dotarea camerelor de infirmerie, a camerelor de separare ori a camerelor de tranzit, precum şi amenajarea şi dotarea camerelor de protecţie destinate cazării individuale a persoanelor private de libertate vulnerabile

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Norma din 2021 de protecţie fizică în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 1130 bis din 26-noi-2021

Norma din 2021 privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 695 din 14-iul-2021

Norma 30/2021 privind modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 1187 din 15-dec-2021

Norma 32/2021 privind asigurările de garanţii

publicat in M.Of. 1203 din 20-dec-2021

Norma din 2021 privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice

publicat in M.Of. 1217 din 22-dec-2021

Norma din 2021 de aplicare în sistemul administraţiei penitenciare a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 1218 din 22-dec-2021

Norma din 2021 Norma N3.9 - ''Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului'' (NI-GAR-11-IV/0)''

publicat in M.Of. 1227 din 24-dec-2021

Norma din 2021 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-X/0) ''

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Norma din 2021 Norma N3.3.2 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei de COVID-19'' (NI-ASR-07-XI/0)''

publicat in M.Of. 1228 din 24-dec-2021

Norma din 2020 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19''(NI-FIN-08-II/0)

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Norma din 2021 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-III/0)

publicat in M.Of. 596 din 15-iun-2021

Norma din 2021 ''Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-III/0)

publicat in M.Of. 596 din 15-iun-2021