Rasfoire documente

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi funcţionarea SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

publicat in M.Of. 97 din 29-ian-2021

Metodologie din 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi desfăşurare a perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi

publicat in M.Of. 225 din 05-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 233 din 08-mar-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 242 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 253 din 12-mar-2021

Metodologie din 2021 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor

publicat in M.Of. 367 din 09-apr-2021