Rasfoire documente

Legea 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Legea 1/2021 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020

publicat in M.Of. 9 din 06-ian-2021

Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Legea 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Legea 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2021

Legea 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

publicat in M.Of. 167 din 18-feb-2021

Legea 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Legea 11/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Legea 8/2021 pentru acceptarea amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferinţă a părţilor, la Lillafured la 12 octombrie 2017, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

publicat in M.Of. 227 din 05-mar-2021

Legea 10/2021 pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo la 25 octombrie 2016

publicat in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Legea 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021

publicat in M.Of. 235 din 08-mar-2021

Legea 12/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 234 din 08-mar-2021

Legea 13/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020

publicat in M.Of. 234 din 08-mar-2021

Legea 16/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 238 din 09-mar-2021

Legea 17/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 19/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 20/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 21/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 22/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 23/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 24/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 25/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 26/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 27/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 28/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 29/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 30/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 18/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Legea 31/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 32/2021 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 34/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 35/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 36/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 37/2021 pentru realizarea ''Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă'', aferentă programului de înzestrare ''Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă'' (SIML)

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 38/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 39/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 40/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 41/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 42/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 43/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 44/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu pentru panificaţie

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 9/2021 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York la 30 martie 2020

publicat in M.Of. 272 din 18-mar-2021

Legea 45/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 46/2021 pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 47/2021 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 280 din 19-mar-2021

Legea 48/2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 280 din 19-mar-2021

Legea 49/2021 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Legea 51/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 310 din 26-mar-2021

Legea 50/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Legea 52/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 53/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 54/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 332 din 01-apr-2021

Legea 56/2021 privind suplimentele alimentare

publicat in M.Of. 332 din 01-apr-2021

Legea 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 337 din 02-apr-2021

Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Legea 59/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 60/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 61/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 62/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 63/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 15/2021 bugetului de stat pe anul 2021

publicat in M.Of. 236 din 09-mar-2021