Rasfoire documente

Legea 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Legea 1/2021 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York la 23 septembrie 2019, amendat şi actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Bucureşti la 31 iulie 2020 şi la 26 august 2020

publicat in M.Of. 9 din 06-ian-2021

Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Legea 4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Legea 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

publicat in M.Of. 167 din 18-feb-2021

Legea 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Legea 11/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării

publicat in M.Of. 226 din 05-mar-2021

Legea 10/2021 pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC, semnat la Santo Domingo la 25 octombrie 2016

publicat in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Legea 12/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 234 din 08-mar-2021

Legea 13/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucureşti la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles la 19 octombrie 2020

publicat in M.Of. 234 din 08-mar-2021

Legea 17/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 19/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 20/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 21/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 22/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 23/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 254 din 12-mar-2021

Legea 24/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 25/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 26/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 27/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 28/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 29/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 30/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 258 din 15-mar-2021

Legea 18/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 262 din 16-mar-2021

Legea 31/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 32/2021 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 34/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 35/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 36/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 38/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 39/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 40/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 263 din 17-mar-2021

Legea 41/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 42/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 43/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 44/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantităţi de grâu pentru panificaţie

publicat in M.Of. 269 din 17-mar-2021

Legea 9/2021 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York la 30 martie 2020

publicat in M.Of. 272 din 18-mar-2021

Legea 45/2021 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 46/2021 pentru modificarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulară

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Legea 47/2021 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 280 din 19-mar-2021

Legea 48/2021 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 280 din 19-mar-2021

Legea 49/2021 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 286 din 22-mar-2021

Legea 51/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 310 din 26-mar-2021

Legea 50/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Legea 52/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 53/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 54/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 316 din 29-mar-2021

Legea 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 332 din 01-apr-2021

Legea 56/2021 privind suplimentele alimentare

publicat in M.Of. 332 din 01-apr-2021

Legea 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 337 din 02-apr-2021

Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 345 din 05-apr-2021

Legea 59/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 60/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 352 din 06-apr-2021

Legea 61/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 62/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 63/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 353 din 07-apr-2021

Legea 65/2021 pentru instituirea anului 2021 ca ''Anul Tudor Vladimirescu'' şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei Teodoroiu drept eroi ai naţiunii române

publicat in M.Of. 371 din 09-apr-2021

Legea 66/2021 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind ''Majorarea selectivă de capital 2018'' şi Rezoluţia nr. 272/2020 privind ''Majorarea generală de capital 2018'', adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale

publicat in M.Of. 371 din 09-apr-2021

Legea 67/2021 privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 371 din 09-apr-2021

Legea 64/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Sarajevo la 27 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 374 din 12-apr-2021

Legea 69/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 68/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 70/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 71/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 72/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 73/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 377 din 12-apr-2021

Legea 74/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 382 din 13-apr-2021

Legea 75/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 382 din 13-apr-2021

Legea 76/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 382 din 13-apr-2021

Legea 77/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României

publicat in M.Of. 382 din 13-apr-2021

Legea 79/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

publicat in M.Of. 382 din 13-apr-2021

Legea 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Legea 81/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Legea 78/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 383 din 13-apr-2021

Legea 82/2021 privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii

publicat in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Legea 83/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

publicat in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Legea 86/2021 privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi privind abrogarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 87/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 84/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 85/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Legea 89/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 91/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 92/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 93/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 94/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 95/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 96/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 97/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 413 din 20-apr-2021

Legea 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 420 din 21-apr-2021

Legea 100/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Legea 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Legea 98/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Legea 99/2021 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 446 din 27-apr-2021

Legea 103/2021 pentru abrogarea lit. f) a art. 21 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Legea 104/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Legea 105/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Legea 106/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021

Legea 107/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 457 din 29-apr-2021