Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Ordonanta urgenta 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Ordonanta urgenta 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Ordonanta urgenta 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Ordonanta urgenta 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Ordonanta urgenta 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 125 din 05-feb-2021

Ordonanta urgenta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Ordonanta urgenta 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 168 din 18-feb-2021

Ordonanta urgenta 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Ordonanta urgenta 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Ordonanta urgenta 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 191 din 25-feb-2021

Ordonanta urgenta 12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 192 din 25-feb-2021

Ordonanta urgenta 13/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 197 din 26-feb-2021

Ordonanta urgenta 14/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 223 din 04-mar-2021

Ordonanta urgenta 15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Ordonanta urgenta 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 252 din 12-mar-2021

Ordonanta urgenta 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Ordonanta urgenta 18/2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 274 din 18-mar-2021

Ordonanta urgenta 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal

publicat in M.Of. 315 din 29-mar-2021

Ordonanta urgenta 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 322 din 30-mar-2021

Ordonanta urgenta 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 335 din 01-apr-2021

Ordonanta urgenta 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Ordonanta urgenta 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Ordonanta urgenta 24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 339 din 02-apr-2021

Ordonanta urgenta 25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Ordonanta urgenta 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 363 din 08-apr-2021

Ordonanta urgenta 27/2021 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A.

publicat in M.Of. 397 din 15-apr-2021

Ordonanta urgenta 28/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 401 din 16-apr-2021

Ordonanta urgenta 29/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 403 din 16-apr-2021

Ordonanta urgenta 30/2021 privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 423 din 21-apr-2021

Ordonanta urgenta 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 428 din 22-apr-2021

Ordonanta urgenta 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 432 din 23-apr-2021

Ordonanta urgenta 33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

publicat in M.Of. 459 din 29-apr-2021

Ordonanta urgenta 34/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 461 din 29-apr-2021

Ordonanta urgenta 35/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 467 din 04-mai-2021

Ordonanta urgenta 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Ordonanta urgenta 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 474 din 06-mai-2021

Ordonanta urgenta 38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale

publicat in M.Of. 504 din 14-mai-2021

Ordonanta urgenta 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 530 din 21-mai-2021

Ordonanta urgenta 40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

publicat in M.Of. 537 din 24-mai-2021

Ordonanta urgenta 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 560 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 561 din 31-mai-2021

Ordonanta urgenta 42/2021 privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011

publicat in M.Of. 565 din 02-iun-2021

Ordonanta urgenta 44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 575 din 07-iun-2021

Ordonanta urgenta 45/2021 privind acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020

publicat in M.Of. 583 din 09-iun-2021

Ordonanta urgenta 47/2021 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 586 din 10-iun-2021

Ordonanta urgenta 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

publicat in M.Of. 588 din 11-iun-2021

Ordonanta urgenta 48/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 597 din 15-iun-2021

Ordonanta urgenta 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021

Ordonanta urgenta 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 606 din 17-iun-2021