Rasfoire documente

Ordonanta 2/2021 privind depozitarea deşeurilor

publicat in M.Of. 794 din 18-aug-2021

Ordonanta 1/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

publicat in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Ordonanta 3/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 5/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 821 din 27-aug-2021

Ordonanta 12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 13/2021 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

publicat in M.Of. 828 din 30-aug-2021

Ordonanta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 830 din 31-aug-2021

Ordonanta 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 831 din 31-aug-2021

Ordonanta 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 833 din 31-aug-2021

Ordonanta 18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

publicat in M.Of. 834 din 31-aug-2021

Ordonanta 17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 834 din 31-aug-2021

Ordonanta 19/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 834 din 31-aug-2021

Ordonanta 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 833 din 31-aug-2021

Ordonanta 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 832 din 31-aug-2021

Ordonanta 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 832 din 31-aug-2021