Rasfoire documente

Ordinul 4.660.566/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 4.660.567/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Popeşti-Leordeni, cu satul aparţinător Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 4.660.568/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 2.087/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Ordinul 6.102/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Topliţa, comuna Topliţa, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 6 din 05-ian-2021

Ordinul 4.660.563/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Chiajna, cu satele aparţinătoare Chiajna, Dudu şi Roşu, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 4.660.564/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 4.660.565/2020 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru comuna Corbeanca, cu satele aparţinătoare Corbeanca, Ostratu, Petreşti şi Tamaşi, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 1 din 04-ian-2021

Ordinul 394/2020 pentru modificarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Ordinul 6.234/2020 privind aprobarea Regulamentului specific de selecţie, organizare şi funcţionare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot în domeniul educaţiei media

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Ordinul 1.822/2020 pentru aprobarea Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Ordinul 3.641/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Ordinul 404/2020 privind aprobarea Condiţiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

publicat in M.Of. 10 din 06-ian-2021

Ordinul 26/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2021

Ordinul 6.107/2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 15 din 07-ian-2021

Ordinul 4/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 15 din 07-ian-2021

Ordinul 20/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2020 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Ordinul 2.131/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Ordinul 6.199/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.845/2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare şi a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Ordinul 3.240/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2020 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Ordinul 151/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Ordinul 4.465/2020 pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Ordinul 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Ordinul 2.223/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Ordinul 2.276/2020 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2021

Ordinul 6.152/2020 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2021

Ordinul 3.090/2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 23 din 08-ian-2021

Ordinul 2.339/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor

publicat in M.Of. 21 din 08-ian-2021

Ordinul M.231/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015

publicat in M.Of. 23 din 08-ian-2021

Ordinul 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Ordinul 6.140/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2021

Ordinul 6.141/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2021

Ordinul 6.142/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Giroc, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2021

Ordinul 6.143/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2021

Ordinul 2/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 110/2010 privind aprobarea modelului de legitimaţii de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 26 din 11-ian-2021

Ordinul 6170/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 32 din 12-ian-2021

Ordinul M.219/2020 privind declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naţionale emis în anul 2013

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Ordinul M.59/2013 pentru aprobarea Fi.-11/1, Instrucţiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Ordinul 28/2021 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2021

Ordinul 27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2021

Ordinul 3/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

publicat in M.Of. 33 din 12-ian-2021

Ordinul 400/2020 privind aprobarea transferului drepturilor şi al obligaţiilor prevăzute în Licenţa de concesiune nr. 3.285/2000 a activităţii de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cristeşti-Drăguşeni, judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2021

Ordinul 13/2021 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul 14/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 ''Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice''

publicat in M.Of. 33 din 12-ian-2021

Ordinul 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2021

Ordinul 2.303/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe şi utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.534/2016

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul 3.009/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Ordinul M.7/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 41 din 14-ian-2021

Ordinul 2.224/2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2021

Ordinul 4/2021 privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2021

Ordinul 6.230/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 54 din 18-ian-2021

Ordinul M.3/2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

publicat in M.Of. 47 din 15-ian-2021

Ordinul 3.039/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 47 din 15-ian-2021

Ordinul 2.222/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005

publicat in M.Of. 46 din 15-ian-2021

Ordinul 8/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sarica Niculiţel din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 45 din 15-ian-2021

Ordinul 9/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Slobozia Mândra - SPP19 şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Uda Paciurea - SPP21 din judeţul Teleorman, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 45 din 15-ian-2021

Ordinul 10/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dobrun - Osica de Jos din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 45 din 15-ian-2021

Ordinul 3.108/2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020

publicat in M.Of. 45 din 15-ian-2021

Ordinul 2157/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

publicat in M.Of. 10 bis din 06-ian-2021

Ordinul 6.220/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dascălu, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 50 din 15-ian-2021

Ordinul 3.518/2020 pentru reacreditarea Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti din Ştefăneşti, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2021

Ordinul 3.519/2020 pentru reacreditarea Muzeului ''Casa Mureşenilor'' din Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2021

Ordinul 208/2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', ale legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora

publicat in M.Of. 57 din 19-ian-2021

Ordinul 7/2021 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 55 din 19-ian-2021

Ordinul 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2021

Ordinul 19/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Ordinul 20/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 62 din 20-ian-2021

Ordinul 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2021

Ordinul 65/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 64 din 20-ian-2021

Ordinul 10/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul 2/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul 5/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă şi pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul 11/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul M.15/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul 47/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 65 din 20-ian-2021

Ordinul 8/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 67 din 21-ian-2021

Ordinul 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 66 din 21-ian-2021

Ordinul 3164/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020

publicat in M.Of. 70 din 22-ian-2021

Ordinul 25/2021 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor prevăzute la art. 66^2 alin. (2) lit. f) şi alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 71 din 22-ian-2021

Ordinul 6448/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Pucheni, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Ordinul 1/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 75 din 25-ian-2021

Ordinul 3/2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

publicat in M.Of. 75 din 25-ian-2021

Ordinul 4/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

publicat in M.Of. 75 din 25-ian-2021

Ordinul 6/2021 pentru modificarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanţă de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020

publicat in M.Of. 75 din 25-ian-2021

Ordinul 6266/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2021

Ordinul 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Ordinul 1/2021 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Ordinul 49/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 79 din 25-ian-2021

Ordinul 26/2021 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Ordinul 15/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor'', aferentă măsurii 15 ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor'', submăsura 15.1 ''Plăţi pentru angajamente de silvomediu'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 81 din 26-ian-2021

Ordinul 31/2021 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Ordinul 67/2021 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Ordinul 8/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

publicat in M.Of. 27 bis din 11-ian-2021

Ordinul 3.160/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.665/2019

publicat in M.Of. 85 din 27-ian-2021

Ordinul 17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 155/2019 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 84 din 27-ian-2021

Ordinul 3.581/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului ''ELECTRIC UP'' privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Ordinul 6/2021 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii SMALL FINANCE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 90 din 27-ian-2021

Ordinul 3.151/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Ordinul 1.891/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

publicat in M.Of. 91 din 28-ian-2021

Ordinul 103/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021