Rasfoire documente

Instructiuni din 2013 (Fi.-11/1) privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Instructiunile 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Instructiuni din 2021 privind Sistemul de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Instructiuni din 2021 privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

publicat in M.Of. 194 din 26-feb-2021

Instructiuni din 2021 privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Instructiunile 43/2021 pentru abrogarea anexei nr. 10 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Instructiuni din 2021 privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 386 din 14-apr-2021

Instructiuni din 2021 privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 534 bis din 24-mai-2021

Instructiunile 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 562 din 02-iun-2021

Instructiunile 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Instructiuni din 2021 privind asistenţa psihologică în Armata României

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021