Rasfoire documente

Instructiuni din 2013 (Fi.-11/1) privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Instructiunile 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2021

Instructiuni din 2021 privind Sistemul de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Instructiuni din 2021 privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

publicat in M.Of. 194 din 26-feb-2021

Instructiuni din 2021 privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Instructiunile 43/2021 pentru abrogarea anexei nr. 10 la Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

publicat in M.Of. 273 din 18-mar-2021

Instructiuni din 2021 privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 386 din 14-apr-2021

Instructiunile 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 562 din 02-iun-2021

Instructiuni din 2021 privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate

publicat in M.Of. 534 bis din 24-mai-2021

Instructiunile 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 598 din 16-iun-2021

Instructiuni din 2021 privind asistenţa psihologică în Armata României

publicat in M.Of. 605 din 17-iun-2021

Instructiuni din 2021 pentru completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019

publicat in M.Of. 617 din 23-iun-2021

Instructiuni din 2021 privind modalitatea de transmitere a datelor privind procedura administrativ-disciplinară aplicabilă funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 756 din 03-aug-2021

Instructiuni din 2021 privind reglementarea activităţilor care vizează participarea Ministerului Apărării Naţionale la nivelul Agenţiei Europene de Apărare şi în cadrul iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul apărării

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021