Rasfoire documente

Hotarirea 364/2020 pentru aprobarea Normei ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-II/0)

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Hotarirea 1/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Dimian Leonard

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Hotarirea 2/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Michnea împotriva României

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Hotarirea 17/2020 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Hotarirea 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2021

Hotarirea 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Giurgi împotriva României

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2021

Hotarirea 5/2021 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Hotarirea 28/2020 pentru modificarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2009

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Hotarirea 12/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2021

Hotarirea 11/2021 pentru modificarea art. 9 lit. a) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Hotarirea 80/2021 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019

publicat in M.Of. 72 din 22-ian-2021

Hotarirea 2/2021 privind măsurile adoptate la rata de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Bucureşti de 2,52/1.000 de locuitori, la data de 22.01.2021

publicat in M.Of. 0 din 22-ian-2021

Hotarirea 2/2021 privind propunerea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line, aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19, aprobarea modificării componenţei Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 0 din 08-ian-2021

Hotarirea 3/2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 0 din 11-ian-2021

Hotarirea 4/2021 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 0 din 18-ian-2021

Hotarirea 1/2021 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, reluarea zborurilor din şi către Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi stabilirea unor măsuri pentru persoanele care sosesc din această ţară în România.

publicat in M.Of. 0 din 03-ian-2021

Hotarirea 5/2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Hotarirea 13/2021 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2021

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Hotarirea 1/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2021

publicat in M.Of. 80 din 25-ian-2021

Hotarirea 7/2021 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi modernizare Baza Sportivă nr. 1'' de la Universitatea Politehnica din Timişoara

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 2/2020 pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 3/2020 pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 9/2021 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Hotarirea 7/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Hotarirea 10/2021 privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe - Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

publicat in M.Of. 87 din 27-ian-2021

Hotarirea 6/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021