Rasfoire documente

Decizia 617/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Decizia 654/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 lit. c), art. 49 lit. c) teza a doua, art. 26 şi art. 45 raportat la art. 35 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 1/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 2/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Toma a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 516/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2021

Decizia 7/2021 privind numirea doamnei Maria Mareş în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2021

Decizia 8/2021 privind revocarea şi numirea unui reprezentant al societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului interimar nr. 416/2020 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2021

Decizia 3/2021 privind aplicarea mobilităţii domnului Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 4/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corvin Nedelcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 5/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 6/2021 pentru eliberarea domnului Ionel Dancă, la cerere, din funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

publicat in M.Of. 3 din 04-ian-2021

Decizia 369/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 6 din 05-ian-2021

Decizia 343/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 şi ale art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2021

Decizia 560/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) şi ale art. 66 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Decizia 621/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Decizia 622/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Decizia 449/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Decizia 718/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1), ale art. 21 alin. (1) cât priveşte sintagmele ''poate avea loc'', respectiv ''în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) '', ale art. 56 alin. (5), ale art. 282 alin. (1) teza finală şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, ale art. 439 alin. (1) lit. j) din Codul penal, precum şi ale art. 31 alin. (1) lit. d) teza a doua şi ale art. 31^1 raportat la art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2021

Decizia 371/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 650/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 9/2021 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Olivia Diana Morar din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 10/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 11/2021 pentru numirea domnului Marius-Mihai Vasiliu în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 12/2021 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei pentru relaţia cu Guvernul, coordonare, elaborare şi avizare acte normative şi relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 13/2021 pentru eliberarea domnului Nicolae Dragoş Garofil din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 14/2021 pentru numirea doamnei Andreea-Anamaria Moldovan în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2021

Decizia 448/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 500/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 alin. (1) raportat la art. 58 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 695/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 9 din 06-ian-2021

Decizia 15/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian-Marius Mariciuc din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 16/2021 pentru eliberarea domnului George Scarlat, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 17/2021 privind numirea doamnei Elena Tudose în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 18/2021 privind eliberarea domnului Octavian Alexandru Hagiiani din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 19/2021 privind numirea domnului Horaţiu-Lucian Cosma în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 11 din 06-ian-2021

Decizia 627/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în interpretarea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016, ale art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, în ansamblul său, şi ale art. 42 alin. (1) şi art. 43 din această ordonanţă, în special, ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Decizia 773/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, în ansamblul său, şi ale art. 49 din această lege, în special

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Decizia 20/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 281/2020 privind constituirea Comitetului de coordonare strategică pentru implementarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Decizia 518/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2021

Decizia 1.493/2020 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare Reasigurare Asimed - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2021

Decizia 21/2021 privind eliberarea domnului Ioan-Sabin Sărmaş, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Decizia 606/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 16 din 07-ian-2021

Decizia 479/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 23/2021 privind eliberarea doamnei Andra Diaconescu din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 24/2021 privind eliberarea domnului Valeriu Antonovici din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 25/2021 privind eliberarea domnului Răzvan-Codruţ Pop din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 26/2021 privind eliberarea doamnei Liliana Romaniuc din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 27/2021 privind numirea doamnei Mihaela-Ioana Kaitor în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 28/2021 privind numirea domnului Adorjan-Mihaly Jakab în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 29/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Silvian Dan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Decizia 337/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 şi ale art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 694/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 67/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 1/2021 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 20 din 08-ian-2021

Decizia 566/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 290 alin. (3) din Codul penal şi ale art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

publicat in M.Of. 20 din 08-ian-2021

Decizia 328/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale prevederilor art. 127 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 21 din 08-ian-2021

Decizia 612/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) şi ale anexei nr. VIII capitolul I lit. A pct. I lit. c) ''Funcţii publice de conducere'' nr. crt. 3 şi nota corespunzătoare din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 21 din 08-ian-2021

Decizia 706/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 21 din 08-ian-2021

Decizia 30/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Decizia 31/2021 privind eliberarea domnului Viorel Grigoraş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Decizia 32/2021 pentru numirea domnului Adrian Covăsnianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Decizia 33/2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Amet Varol din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Decizia 1.476/2020 privind aprobarea, la cerere, a suspendării autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj ACCENTASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 1.477/2020 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 1.478/2020 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 1.479/2020 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 1.480/2020 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj LIBER BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 1.481/2020 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj LAND - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Decizia 336/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 teza a doua, ale sintagmei ''precum şi din devalorizarea bunurilor imobile'' din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2021

Decizia 726/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 1 lit. m) şi alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 28 din 11-ian-2021

Decizia 728/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

publicat in M.Of. 28 din 11-ian-2021

Decizia 26/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (8) şi (8^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2021

Decizia 59/2020 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile referitoare la drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Decizia 715/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, în interpretarea dată acestora prin Decizia nr. 5 din 5 martie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 32 din 12-ian-2021

Decizia 664/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Decizia 25/2020 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2021

Decizia 326/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale capitolului II cu referire la nr. crt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 şi 9 din anexa nr. V la aceeaşi lege

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2021

Decizia 35/2021 privind eliberarea domnului Stamule Tănase din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 36/2021 privind eliberarea domnului Daniel Dragoş Tănăsoiu din funcţia de secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 37/2021 pentru eliberarea domnului Romulus Lucian Iaru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 38/2021 privind eliberarea domnului Radu Nicolescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 39/2021 pentru eliberarea domnului Marian Murguleţ din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 40/2021 privind eliberarea domnului Ionel Roiban din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 41/2021 privind eliberarea domnului Sebastian Bodu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 42/2021 privind eliberarea domnului Tony-Avramescu-Gruia Romani din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 43/2021 privind eliberarea doamnei Simona Mihaela Bratulescu din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 44/2021 pentru eliberarea domnului Petrică Lucian Rusu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 45/2021 privind eliberarea domnului Dan Ştefan Meran din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 46/2021 privind eliberarea domnului Vlad-Adrian Ţone din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 47/2021 privind eliberarea domnului Gheorghe-Adrian Miuţescu, la cerere, din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2021

Decizia 481/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. f) şi ale art. 57 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi ale art. 8, art. 29 alin. (1) şi (4) şi ale art. 31 din Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2021

Decizia 65/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi art. IV alin. (1) şi (6) din Legea nr. 79/2018

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2021

Decizia 711/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2021

Decizia 790/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 alin. (1) şi ale art. 253 alin. (4) din Codul penal

publicat in M.Of. 39 din 13-ian-2021

Decizia 764/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 29/2020 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 69/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de mecanismul de contopire a pedepselor în ipoteza în care un inculpat major a fost condamnat la mai multe sentinţe succesive

publicat in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 720/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2021

Decizia 874/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2021

Decizia 1.239/2020 pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2021