Rasfoire documente

Ghid din 2021 al solicitantului pentru măsura I.9 ''Încetarea temporară a activităţilor de pescuit'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2021

Ghid din 2021 privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

publicat in M.Of. 346 din 05-apr-2021

Ghid din 2021 al solicitantului pentru măsura IV.4 ''Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - art. 69 alin. (3)'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 419 bis din 21-apr-2021

Ghid din 2021 ''Recomandări de vaccinare a pacienţilor cu imunodeficienţe de diverse cauze''

publicat in M.Of. 356 bis din 07-apr-2021

Ghid din 2021 al finanţării campaniei electorale la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

publicat in M.Of. 580 din 09-iun-2021

Ghid din 2021 carierei poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Ghid din 2021 privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud

publicat in M.Of. 869 din 10-sep-2021

Ghid din 2021 de clasificare a informaţiilor secrete de stat în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 922 din 27-sep-2021

Ghid din 2021 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările şi completările ulterioare - Revizia 5, august 2021 -

publicat in M.Of. 853 bis din 07-sep-2021

Ghid din 2021 DE PLATĂ elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 6

publicat in M.Of. 934 din 30-sep-2021

Ghid din 2021 DE FINANŢARE a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public

publicat in M.Of. 995 din 18-oct-2021

Ghid din 2021 privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul Regulamentului privind FPM

publicat in M.Of. 1000 bis din 20-oct-2021

Ghid din 2021 de management al diabetului zaharat

publicat in M.Of. 997 bis din 19-oct-2021