Rasfoire documente

Acord din 2016 de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Acord din 2020 între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 374 din 12-apr-2021

Acord din 2020 de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Acord din 2021 de dublă confidenţialitate (Anexa C la Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice)

publicat in M.Of. 542 din 25-mai-2021

Acord din 2021 între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării, şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiţerilor de legătură

publicat in M.Of. 595 din 15-iun-2021

Acord din 2020 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Acord din 2021 între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 17-aug-2021