Rasfoire documente

Acord din 2016 de instituire a Fundaţiei internaţionale UE-ALC

publicat in M.Of. 232 din 08-mar-2021

Acord din 2020 de modificare şi reconfirmare a Acordului de finanţare din data de 19 noiembrie 2013 dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii

publicat in M.Of. 518 din 19-mai-2021

Acord din 2021 de dublă confidenţialitate (Anexa C la Metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice)

publicat in M.Of. 542 din 25-mai-2021

Acord din 2021 între Ministerul Apărării Naţionale din România, reprezentat prin Statul Major al Apărării, şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, reprezentat prin Comandamentul Central al SUA, privind statutul ofiţerilor de legătură

publicat in M.Of. 595 din 15-iun-2021

Acord din 2020 între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar

publicat in M.Of. 712 din 19-iul-2021

Acord din 2020 între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Acord din 2021 între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

publicat in M.Of. 1040 din 01-noi-2021

Acord din 2021 de modificare a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda

publicat in M.Of. 1188 din 15-dec-2021

Acord din 2020 între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 374 din 12-apr-2021

Acord din 2021 între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

publicat in M.Of. 788 din 17-aug-2021