Rasfoire documente

Actul din 2021 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2021

Actul 442/2021 CUANTUMUL datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2021

Actul din 2021 Modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei legitimaţiilor de ''Veteran din teatrele de operaţii''

publicat in M.Of. 41 din 14-ian-2021

Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS prevăzută în cadrul Programului ''ELECTRIC UP'' privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2021

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna februarie 2021

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2021

publicat in M.Of. 127 din 08-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna februarie 2021

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 140 din 11-feb-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 140 din 11-feb-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 140 din 11-feb-2021

Actul 3.849/2021 - CUANTUMUL datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 24 ianuarie 2021, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Actul din 2021 Măsurile de informare şi publicitate - Reguli generale - cerinţe obligatorii pentru toate proiectele finanţate prin POPAM 2014-2020

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2021

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 189 din 25-feb-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2021

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2021

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020 - Uniunea Democrată Turcă din România (U.D.T.R.)

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2020 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 277 din 19-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2020 - UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA

publicat in M.Of. 294 din 24-mar-2021

Actul din 2021 Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2020 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ŞI CEHILOR DIN ROMÂNIA

publicat in M.Of. 294 din 24-mar-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna aprilie 2021

publicat in M.Of. 323 din 30-mar-2021

Actul din 2021 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 348 din 06-apr-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru creşterea capacităţii de răspuns

publicat in M.Of. 369 din 09-apr-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor

publicat in M.Of. 369 din 09-apr-2021

Actul din 2021 MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

publicat in M.Of. 369 din 09-apr-2021