Rasfoire documente

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuzele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu navele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu navele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuzele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind implementarea ''Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia'' - model

publicat in M.Of. 548 din 27-mai-2021

Conventie din 2021 de garantare şi plată a granturilor în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (model)

publicat in M.Of. 548 din 27-mai-2021

Conventie din 2019 GLOBALĂ pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior*)

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2017 privind coproducţia cinematografică (revizuită) deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

publicat in M.Of. 1001 din 20-oct-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021