Rasfoire documente

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuzele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu navele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu navele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind transportul persoanelor cu handicap cu autobuzele

publicat in M.Of. 158 din 16-feb-2021

Conventie din 2021 privind implementarea ''Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia'' - model

publicat in M.Of. 548 din 27-mai-2021

Conventie din 2021 de garantare şi plată a granturilor în cadrul Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (model)

publicat in M.Of. 548 din 27-mai-2021

Conventie din 2019 GLOBALĂ pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior*)

publicat in M.Of. 615 din 22-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi/sau eliberarea prescripţiilor medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 privind eliberarea biletelor de internare - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 1 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor, prin eliberarea amplasamentului, şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021

Conventie din 2021 MODEL 2 DE CONVENŢIE pentru relocarea utilităţilor şi realizarea condiţiilor de coexistenţă între obiectivul ......................................., aparţinând ..............................................., şi reţelele ................................, aparţinând ...............................................

publicat in M.Of. 751 din 02-aug-2021