Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2021 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Contract-Cadru din 2021 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1119 din 24-noi-2021

Contract-Cadru din 2021 de racordare la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici, în situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar încheie contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 260 din 16-mar-2021

Contract-Cadru din 2021 de racordare la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici, în situaţia în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 260 din 16-mar-2021

Contract-Cadru din 2021 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2021