Rasfoire documente

Contract din 2021 pentru activitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 103 din 01-feb-2021

Contract din 2021 pentru activitatea prevăzută la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 103 din 01-feb-2021

Contract din 2021 de management privind gestionarea, utilizarea, întreţinerea şi exploatarea investiţiilor specifice în agricultură finanţate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 534 din 24-mai-2021

Contract din 2021 Nr. ......../SNTOBC/.......... privind activităţile desfăşurate de către cadrele didactice din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, numite în comisiile de verificare a cunoştinţelor pentru concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea ...................

publicat in M.Of. 776 din 11-aug-2021

Contract din 2021 pentru activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Contract din 2021 pentru activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Contract din 2021 pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de autorităţile administraţiei publice locale în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare

publicat in M.Of. 102 din 29-ian-2021

Contract din 2021 de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (model)

publicat in M.Of. 264 din 17-mar-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale spitaliceşti - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii - model

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Contract din 2021 pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 100 din 29-ian-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate - model -

publicat in M.Of. 642 bis din 30-iun-2021

Contract din 2021 de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2021-2025

publicat in M.Of. 829 bis din 30-aug-2021

Contract din 2021 DE PRESTĂRI SERVICII de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun

publicat in M.Of. 732 din 26-iul-2021