Rasfoire documente

Regulament din 2019 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

publicat in M.Of. 7 din 07-ian-2020

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Regulamentul 15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Regulament din 2020 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri

publicat in M.Of. 35 din 20-ian-2020

Regulament din 2020 privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

publicat in M.Of. 56 bis din 28-ian-2020

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 63 din 30-ian-2020

Regulamentul 2/2020 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Regulament din 2020 de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare

publicat in M.Of. 91 din 07-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

publicat in M.Of. 95 din 10-feb-2020

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 101 din 11-feb-2020

Regulamentul 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată

publicat in M.Of. 115 din 14-feb-2020

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Regulament din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara

publicat in M.Of. 150 din 25-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu''

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Regulament din 2020 de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Regulament din 2020 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 179 din 04-mar-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Regulament din 2020 privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 220 din 18-mar-2020

Regulament din 2020 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Regulament din 1992 al activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Regulament din 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019

publicat in M.Of. 244 din 25-mar-2020

Regulamentul 3/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 256 din 27-mar-2020

Regulament din 2020 privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării

publicat in M.Of. 272 din 01-apr-2020

Regulamentul 4/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Regulament din 2020 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Regulamentul 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Regulamentul 6/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Regulamentul 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 335 bis din 24-apr-2020

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 338 din 27-apr-2020

Regulamentul 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Regulamentul 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

publicat in M.Of. 365 din 07-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 367 din 07-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulamentul 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 454 din 29-mai-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulamentul 10/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

publicat in M.Of. 507 din 15-iun-2020

Regulament din 2020 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 523 din 18-iun-2020

Regulamentul 11/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 535 din 23-iun-2020

Regulament din 2020 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 552 din 26-iun-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020