Rasfoire documente

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Regulamentul 15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Regulament din 2020 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri

publicat in M.Of. 35 din 20-ian-2020

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 63 din 30-ian-2020

Regulamentul 2/2020 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Regulament din 2020 de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului Termoficare

publicat in M.Of. 91 din 07-feb-2020

Regulament din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatului de traducător în şi din limbi străine

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara

publicat in M.Of. 150 din 25-feb-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din cadrul Spitalului ''Prof. dr. Constantin Angelescu''

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Regulament din 2020 de programare, funcţionare şi dispecerizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Regulament din 2020 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 179 din 04-mar-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 182 din 05-mar-2020

Regulament din 2020 privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 183 din 06-mar-2020

Regulament din 2020 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 226 din 20-mar-2020

Regulament din 1992 al activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Regulament din 2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 985/2019

publicat in M.Of. 244 din 25-mar-2020

Regulamentul 3/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 256 din 27-mar-2020

Regulamentul 4/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Regulament din 2020 privind constituirea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de încadrare şi promovare a personalului silvic pe grade profesionale şi gradaţii

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Regulamentul 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 101 din 11-feb-2020

Regulamentul 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Regulamentul 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

publicat in M.Of. 365 din 07-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 367 din 07-mai-2020

Regulamentul 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

publicat in M.Of. 454 din 29-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

publicat in M.Of. 95 din 10-feb-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea planurilor de acţiune

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se pot practica în aer liber

publicat in M.Of. 405 din 16-mai-2020

Regulament din 2020 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 523 din 18-iun-2020

Regulamentul 11/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 535 din 23-iun-2020

Regulament din 2020 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

publicat in M.Of. 552 din 26-iun-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Regulament din 2020 privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

publicat in M.Of. 590 din 06-iul-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulamentul 4/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Regulamentul 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

publicat in M.Of. 596 din 08-iul-2020

Regulamentul 6/2020 privind modificarea unor cerinţe de raportare pentru scopuri de supraveghere, prevăzute prin acte normative emise de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 599 din 08-iul-2020

Regulament din 2020 privind atribuţiile comisiilor de examen, precum şi regulile suplimentare de natură să asigure buna organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursului de iniţiere pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi

publicat in M.Of. 601 din 09-iul-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulament din 2020 privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber

publicat in M.Of. 420 din 20-mai-2020

Regulamentul 12/2020 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 603 din 09-iul-2020

Regulament din 2020 de funcţionare şi organizare a comisiilor pentru evaluarea hărţilor strategice de zgomot

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Regulamentul 13/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 617 din 14-iul-2020

Regulamentul 14/2020 privind obligaţia păstrării secretului profesional şi a protejării informaţiilor nedestinate publicităţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 647 din 22-iul-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi

publicat in M.Of. 657 din 24-iul-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi

publicat in M.Of. 657 din 24-iul-2020

Regulamentul 16/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 680 din 30-iul-2020

Regulament din 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 407/2019

publicat in M.Of. 682 din 31-iul-2020

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de TRADEX PLATFORM - S.R.L.

publicat in M.Of. 691 din 03-aug-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020

publicat in M.Of. 700 din 04-aug-2020

Regulament din 2020 privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Regulament din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director - medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Regulament din 2020 privind modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare

publicat in M.Of. 709 din 07-aug-2020

Regulamentul 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar

publicat in M.Of. 711 din 07-aug-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii practice de specialitate (practică pedagogică) la clasele din filiera vocaţională, profil pedagogic

publicat in M.Of. 736 din 13-aug-2020

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Regulamentul 18/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 775 din 25-aug-2020

Regulamentul 8/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 775 din 25-aug-2020

Regulamentul 19/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 780 din 26-aug-2020

Regulamentul 20/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum şi pentru abrogarea alin. (11) şi (12) ale art. 45 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Buşteni

publicat in M.Of. 797 din 31-aug-2020

Regulament din 2020 de stabilire a cerinţelor minime de realizare şi exploatare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de înaltă presiune

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Regulamentul 21/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 816 din 04-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

publicat in M.Of. 842 din 14-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

publicat in M.Of. 863 din 22-sep-2020

Regulamentul 9/2020 privind administrarea riscului de decontare şi facilităţile de creditare acordate de Banca Naţională a României în scopul fluidizării decontării în sistemul ReGIS

publicat in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Regulament din 2020 privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 879 din 25-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal

publicat in M.Of. 889 din 29-sep-2020

Regulament din 2020 privind consultarea documentelor din Arhiva Istorică a Ministerului Afacerilor Externe la sala de studiu ''Grigore Gafencu''

publicat in M.Of. 892 din 30-sep-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării

publicat in M.Of. 601 din 09-iul-2020

Regulament din 2020 privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol

publicat in M.Of. 953 din 16-oct-2020

Regulament din 2020 privind stabilirea informaţiilor confidenţiale la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 957 din 19-oct-2020

Regulament din 2020 de navigaţie pe canalul Bega în sectorul românesc

publicat in M.Of. 984 din 26-oct-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 992 din 27-oct-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ''Alessandrescu-Rusescu'' Bucureşti

publicat in M.Of. 995 din 28-oct-2020

Regulament din 2020 privind accesul la conductele de alimentare din amonte

publicat in M.Of. 1008 din 30-oct-2020

Regulament din 2020 pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1012 din 30-oct-2020

Regulament din 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Regulament din 2020 privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Regulamentul 22/2020 privind abrogarea Ordinului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor

publicat in M.Of. 1057 din 10-noi-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului de achiziţii

publicat in M.Of. 1062 din 11-noi-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a comisiei de malpraxis a Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 1061 din 11-noi-2020

Regulament din 2020 pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1067 din 12-noi-2020

Regulamentul 26/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Regulamentul 24/2020 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 1143 din 26-noi-2020

Regulamentul 25/2020 privind supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi entităţile reglementate de aceasta

publicat in M.Of. 1169 din 03-dec-2020

Regulament din 2020 privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1178 din 04-dec-2020