Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Decretul nr. 1.047/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 9 decembrie 2019

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3.442/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1055 din 31 decembrie 2019

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 49 din 23-ian-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 387/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 21 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 14 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.830/2019 pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 14 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Rectificare din 2020 la art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 11 iulie 2019

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2020

Rectificare din 2020 la art. I din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 77/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 21 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2020

Rectificare din 2020 în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Rectificare din 2020 în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 25 februarie 2019

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 15 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 289/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti'', pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 20 mai 2019

publicat in M.Of. 185 din 06-mar-2020

Rectificare din 2020 privind art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. - Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 martie 2020

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 276/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 ''Bunăstarea animalelor'' pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 şi 319 bis din 24 aprilie 2019

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2020

Rectificare din 2020 la Decretul nr. 224/2020 privind retragerea unei decoraţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 1 aprilie 2020

publicat in M.Of. 299 din 09-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. - Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 martie 2020

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrul mediului, apelor şi pădurilor nr. 452/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 20 martie 2020

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordonanţei militare nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 16 aprilie 2020

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Rectificare din 2020 în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 614/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 13 aprilie 2020

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Rectificare din 2020 La art. 20 din Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 1 aprilie 2020

publicat in M.Of. 344 din 28-apr-2020

Rectificare din 2020 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2019, la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Rectificare din 2020 la anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Guvernului nr. 210/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 24 martie 2020

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 940/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 7 mai 2020

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 şi 335 bis din 24 aprilie 2020

publicat in M.Of. 446 din 27-mai-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 25 mai 2020

publicat in M.Of. 488 din 10-iun-2020

Rectificare din 2020 a Deciziei nr. 11 din 17 februarie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Dosarul nr. 2.746/1/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020

publicat in M.Of. 493 din 10-iun-2020

Rectificare din 2020 în Decizia prim-ministrului nr. 194/2020 pentru numirea domnului Ionel Paul Oprea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2020

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.440/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.461/2020 privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 10 iunie 2020

publicat in M.Of. 521 din 18-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2020 privind modificarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situaţiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 3 iunie 2020

publicat in M.Of. 530 din 19-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 214/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Oskin Anatolii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 23 martie 2020

publicat in M.Of. 544 din 24-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.647/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Casa Bunicilor'' din satul Brătuleşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 30 iunie 2014

publicat in M.Of. 544 din 24-iun-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 207/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 16 iunie 2020

publicat in M.Of. 544 din 24-iun-2020

Rectificare din 2020 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 aprilie 2020

publicat in M.Of. 544 din 24-iun-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.928/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''primar'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Lorelay'' din municipiul Iaşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 1 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 9 iunie 2020

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Senatului nr. 25/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) - COM (2020) 78 final, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 22 iunie 2020

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 983/2020 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 21 mai 2020

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2020 privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 30 iunie 2020

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Rectificare din 2020 la anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 şi 552 bis din 26 iunie 2020

publicat in M.Of. 594 din 07-iul-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2020 privind modificarea şi completarea Normei tehnice ''Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea'', aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2020

publicat in M.Of. 637 din 20-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Legii nr. 115/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 iulie 2020

publicat in M.Of. 652 din 23-iul-2020

Rectificare din 2020 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 17 iulie 2020

publicat in M.Of. 678 din 30-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării acestora, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 3 iulie 2020

publicat in M.Of. 679 din 30-iul-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Legii nr. 112/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 iulie 2020

publicat in M.Of. 675 din 30-iul-2020

Rectificare din 2020 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 7 iulie 2020

publicat in M.Of. 702 din 05-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 28 mai 2020

publicat in M.Of. 719 din 10-aug-2020

Rectificare din 2020 în preambulul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.395/830/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 6 august 2020

publicat in M.Of. 746 din 17-aug-2020

Rectificare din 2020 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 30 aprilie 2020

publicat in M.Of. 750 din 18-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 septembrie 2020

publicat in M.Of. 849 din 16-sep-2020

Rectificare din 2020 în Decizia prim-ministrului nr. 302/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020

publicat in M.Of. 768 din 21-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 489/2020 pentru suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti'', precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 1 iulie 2020

publicat in M.Of. 768 din 21-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.421/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID-19 din secţiile ATI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 11 august 2020

publicat in M.Of. 768 din 21-aug-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 3 iunie 2020

publicat in M.Of. 785 din 27-aug-2020

Rectificare din 2020 la Decizia preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 3/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 27 august 2020

publicat in M.Of. 786 din 28-aug-2020

Rectificare din 2020 la Normele privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 86/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 25 august 2020, se face următoarea rectificare:

publicat in M.Of. 809 din 02-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020

publicat in M.Of. 813 din 03-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 23 iulie 2020

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.438/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 30 iulie 2020, se face următoarea rectificare:

publicat in M.Of. 830 din 10-sep-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020

publicat in M.Of. 858 din 18-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 4 septembrie 2020

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.609/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013

publicat in M.Of. 879 din 25-sep-2020

Rectificare din 2020 în anexa nr. 2 la Legea nr. 119/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca în domeniul public al judeţului Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 9 iulie 2020

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 651/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 13 august 2020

publicat in M.Of. 956 din 16-oct-2020

Rectificare din 2020 la Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1018 din 2 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1028 din 04-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei nr. 2 (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020) ''Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021'' la Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 şi 819 bis din 7 septembrie 2020

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 782/2013 privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 813/2020 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Ştiinţă, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 2 octombrie 2020

publicat in M.Of. 1077 din 13-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Legii nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 6 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1101 din 18-noi-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.989/2020 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 17 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 1132 din 25-noi-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.195/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 14 august 2009, se face următoarea rectificare:

publicat in M.Of. 1154 din 27-noi-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 7 februarie 2020

publicat in M.Of. 1195 din 08-dec-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1188 din 7 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1201 din 09-dec-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 1.708/1.531/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 10 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1234 din 15-dec-2020

Rectificare din 2020 la Decretul nr. 1.124/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1306 din 29-dec-2020

Rectificare din 1899 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020