Rasfoire documente

Rectificare din 2020 la Decretul nr. 1.047/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 9 decembrie 2019

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3.442/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1055 din 31 decembrie 2019

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 iunie 2019

publicat in M.Of. 49 din 23-ian-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 4/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 14 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Rectificare din 2020 în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 387/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 21 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.830/2019 pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 14 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 29 iulie 2018

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Rectificare din 2020 la art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 11 iulie 2019

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Rectificare din 2020 la art. I din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 77/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 21 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020

publicat in M.Of. 123 din 17-feb-2020

Rectificare din 2020 în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2020

publicat in M.Of. 151 din 25-feb-2020

Rectificare din 2020 în anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 15 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 şi 149 bis din 25 februarie 2019

publicat in M.Of. 171 din 02-mar-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 289/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti'', pe raza municipiului Bucureşti - sectorul 6 şi a localităţilor Domneşti, Bragadiru şi Clinceni din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 20 mai 2019

publicat in M.Of. 185 din 06-mar-2020

Rectificare din 1899 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020

publicat in M.Of. 197 din 11-mar-2020

Rectificare din 2020 privind art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020