Rasfoire documente

Rezolutia MEPC.305(73)/2018 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia)

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Rezolutia MSC.422(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.444(99)/2018 Amendamente la partea A din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.424(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.439(99)/2018 Amendamente la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.425(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MEPC.314(74)/2019 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Rezolutia MSC.407(96)/2016 - Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 609 din 10-iul-2020

Rezolutia MSC.435(98)/2017 - Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 609 din 10-iul-2020

Rezolutia MEPC.316(74)/2019 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Rezolutia MSC.388(94)/2014 Amendament la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)]

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Rezolutia MSC.415(97)/2016 Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 734 din 13-aug-2020

Rezolutia MEPC.317(74)/2019 Amendamente la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) [Jurnale electronice de înregistrare şi cerinţe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR)]

publicat in M.Of. 855 din 17-sep-2020

Rezolutia MEPC.319(74)/2019 - Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) (Cerinţe speciale, cerinţe privind exploatarea şi cerinţe minime)

publicat in M.Of. 1171 din 03-dec-2020