Rasfoire documente

Rezolutia MEPC.305(73)/2018 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia)

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Rezolutia MSC.422(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.424(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.425(98)/2017 Amendamente la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.439(99)/2018 Amendamente la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MSC.444(99)/2018 Amendamente la partea A din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 423 din 21-mai-2020

Rezolutia MEPC.314(74)/2019 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 491 din 10-iun-2020

Rezolutia MSC.407(96)/2016 - Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 609 din 10-iul-2020

Rezolutia MSC.435(98)/2017 - Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 609 din 10-iul-2020

Rezolutia MEPC.316(74)/2019 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

publicat in M.Of. 643 din 22-iul-2020

Rezolutia MSC.388(94)/2014 Amendament la Recomandarea cu privire la condiţiile de autorizare a staţiilor de întreţinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezoluţia A.761(18)]

publicat in M.Of. 706 din 06-aug-2020

Rezolutia MSC.415(97)/2016 Amendamente la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 734 din 13-aug-2020

Rezolutia MEPC.317(74)/2019 Amendamente la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) [Jurnale electronice de înregistrare şi cerinţe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR)]

publicat in M.Of. 855 din 17-sep-2020