Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conţinute în avizele de înscriere

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Procedura din 2020 de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Procedura din 2020 privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

publicat in M.Of. 164 din 28-feb-2020

Procedura din 2020 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 200 din 12-mar-2020

Procedura din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Procedura din 2019 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2020 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020