Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 bis din 13-apr-2020

Norme Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2020

Norme Tehnice din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate

publicat in M.Of. 694 din 03-aug-2020

Norme Tehnice din 2020 de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

publicat in M.Of. 962 din 20-oct-2020

Norme Tehnice din 2020 privind cerinţele minime de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esenţiale

publicat in M.Of. 1142 din 26-noi-2020

Norme Tehnice din 2020 privind implementarea soluţiei tehnice de blockchain în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării

publicat in M.Of. 1152 din 27-noi-2020

Norme Tehnice din 2020 privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

publicat in M.Of. 1216 din 11-dec-2020

Norme Tehnice din 2020 privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

publicat in M.Of. 1216 din 11-dec-2020

Norme Tehnice din 2020 de stabilire a impactului incidentelor pentru categoriile de operatori de servicii esenţiale şi furnizori de servicii digitale

publicat in M.Of. 1223 din 14-dec-2020

Norme Tehnice din 2019 privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice

publicat in M.Of. 36 bis din 20-ian-2020