Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2020 pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

publicat in M.Of. 55 din 28-ian-2020

Norme Metodologice din 2020 privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Norme Metodologice din 2020 de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in M.Of. 293 din 08-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying

publicat in M.Of. 492 din 10-iun-2020

Norme Metodologice din 2020 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Norme Metodologice din 2020 privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa

publicat in M.Of. 625 din 16-iul-2020

Norme Metodologice din 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 720 din 10-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

publicat in M.Of. 774 din 25-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică

publicat in M.Of. 788 din 28-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 798 din 01-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 798 din 01-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 25 alin. (6)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 798 din 01-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

publicat in M.Of. 701 din 05-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

publicat in M.Of. 821 din 08-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

publicat in M.Of. 849 din 16-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020

publicat in M.Of. 1151 din 27-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi datoriilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020

publicat in M.Of. 1151 din 27-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 26 alin. (7)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 1151 din 27-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020

publicat in M.Of. 1245 din 17-dec-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013

publicat in M.Of. 1127 din 24-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 789 din 28-aug-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 845 din 15-sep-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 383 bis din 13-mai-2020