Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2020 pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

publicat in M.Of. 55 din 28-ian-2020

Norme Metodologice din 2020 privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Norme Metodologice din 2020 de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in M.Of. 293 din 08-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 296 din 08-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 383 bis din 13-mai-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying

publicat in M.Of. 492 din 10-iun-2020

Norme Metodologice din 2020 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 547 din 25-iun-2020

Norme Metodologice din 2020 privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa

publicat in M.Of. 625 din 16-iul-2020