Rasfoire documente

Norma 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Norma 1/2020 privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 52 din 27-ian-2020

Norma 3/2020 pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 75 din 03-feb-2020

Norma din 2020 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Norma 2/2020 privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

publicat in M.Of. 78 din 04-feb-2020

Norma 4/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Norma 5/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 143 din 24-feb-2020

Norma 6/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 150 din 25-feb-2020

Norma 7/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Norma 8/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 159 din 27-feb-2020

Norma din 2020 aferentă tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Norma 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Norma 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Norma 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Norma 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Norma 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Norma 14/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Norma 15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020