Rasfoire documente

Norma 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Norma 1/2020 privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 52 din 27-ian-2020

Norma 3/2020 pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 75 din 03-feb-2020

Norma din 2020 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Norma 2/2020 privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

publicat in M.Of. 78 din 04-feb-2020

Norma 4/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Norma 5/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 143 din 24-feb-2020

Norma 6/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 150 din 25-feb-2020

Norma 7/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Norma 8/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 159 din 27-feb-2020

Norma din 2020 aferentă tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Norma 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Norma 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Norma 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 237 bis din 24-mar-2020

Norma 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Norma 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Norma 14/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Norma 15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Norma 18./2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 261 din 30-mar-2020

Norma 20/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Norma 19/2020 privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative

publicat in M.Of. 273 din 01-apr-2020

Norma 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 285 din 06-apr-2020

Norma 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 295 din 08-apr-2020

Norma 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 295 din 08-apr-2020

Norma 23/2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 300 din 09-apr-2020

Norma 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 299 din 09-apr-2020

Norma din 2020 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-IX/0) ''

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Norma 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Norma 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Norma din 2020 de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

publicat in M.Of. 362 din 06-mai-2020

Norma 26/2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 449 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 474 din 04-iun-2020