Rasfoire documente

Norma 29/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Norma 1/2020 privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 52 din 27-ian-2020

Norma 3/2020 pentru modificarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Norma din 2020 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Norma 4/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 25 aprilie 2020

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2020

Norma 5/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 143 din 24-feb-2020

Norma 6/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 150 din 25-feb-2020

Norma 7/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art. 33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 155 din 26-feb-2020

Norma 8/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 159 din 27-feb-2020

Norma din 2020 aferentă tipului, frecvenţei şi formatului informaţiilor referitoare la evenimentele de neconformare pentru instalaţiile medii de ardere

publicat in M.Of. 215 din 17-mar-2020

Norma 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Norma 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Norma 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Norma 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Norma 14/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Norma 15/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Norma 18./2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 261 din 30-mar-2020

Norma 20/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Norma 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 237 bis din 24-mar-2020

Norma 19/2020 privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative

publicat in M.Of. 273 din 01-apr-2020

Norma 21/2020 pentru prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situaţiei generate de COVID-19 şi instituirii stării de urgenţă în România

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Norma 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 295 din 08-apr-2020

Norma 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 295 din 08-apr-2020

Norma 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 299 din 09-apr-2020

Norma 23/2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 300 din 09-apr-2020

Norma 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Norma 26/2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Norma din 2020 de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 449 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Norma din 2020 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 474 din 04-iun-2020

Norma 28/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 499 din 12-iun-2020

Norma din 2020 privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

publicat in M.Of. 546 din 25-iun-2020

Norma din 2020 de confidenţialitate a datelor statistice^1

publicat in M.Of. 555 din 26-iun-2020

Norma din 2020 fundamentală de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 597 din 08-iul-2020

Norma din 2020 de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 619 din 15-iul-2020

Norma din 2020 privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Norma 30/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 671 din 29-iul-2020

Norma 29/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 684 din 31-iul-2020

Norma din 2020 privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

publicat in M.Of. 606 bis din 10-iul-2020

Norma 32/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 733 din 13-aug-2020

Norma 31/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 733 din 13-aug-2020

Norma 33/2020 privind externalizarea către furnizorii de servicii de tip cloud

publicat in M.Of. 749 din 18-aug-2020

Norma din 2020 de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 778 din 26-aug-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor

publicat in M.Of. 802 din 01-sep-2020

Norma din 2020 privind depunerea candidaturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 773 din 25-aug-2020

Norma 36/2020 pentru modificarea art. 10 alin. (11) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

publicat in M.Of. 819 din 07-sep-2020

Norma din 2020 de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol

publicat in M.Of. 645 bis din 22-iul-2020

Norma 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autorităţile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piaţă monetară (Money-market funds)

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Norma 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 780 bis din 26-aug-2020

Norma din 2020 pentru desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 854 din 17-sep-2020

Norma din 2020 privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 857 din 18-sep-2020

Norma 38/2020 pentru modificarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2012, şi a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

publicat in M.Of. 863 din 22-sep-2020

Norma 39/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situaţiilor de criză de lichiditate în OPCVM şi FIA

publicat in M.Of. 886 din 29-sep-2020

Norma din 2020 de aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 889 din 29-sep-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor

publicat in M.Of. 802 din 01-sep-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor

publicat in M.Of. 802 din 01-sep-2020

Norma 35/2020 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale

publicat in M.Of. 805 bis din 02-sep-2020

Norma din 2018 privind accesul public la documente, audierile şi posibilitatea ca terţe persoane să prezinte observaţii

publicat in M.Of. 625 bis din 16-iul-2020

Norma din 2020 privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 1018 din 02-noi-2020

Norma 2/2020 privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

publicat in M.Of. 78 din 04-feb-2020

Norma 40/2020 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2020 privind aplicarea Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea non-ABCP (EBA/GL/2018/09) şi a Ghidului cu privire la criteriile STS pentru securitizarea ABCP (EBA/GL/2018/08)

publicat in M.Of. 1033 din 05-noi-2020

Norma din 2020 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 885 din 29-sep-2020

Norma din 2020 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi de produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 885 din 29-sep-2020

Norma din 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 1072 din 12-noi-2020

Norma 41/2020 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 1112 din 20-noi-2020

Norma din 2020 privind supravegherea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate

publicat in M.Of. 1138 din 26-noi-2020

Norma din 2020 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 1237 din 16-dec-2020

Norma 42/2020 pentru modificarea art. 30 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 1242 din 16-dec-2020

Norma 1/2020 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

publicat in M.Of. 1244 din 17-dec-2020

Norma din 2020 de dozimetrie individuală şi radon

publicat in M.Of. 1225 bis din 14-dec-2020

Norma 43/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1251 din 17-dec-2020

Norma din 2020 privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

publicat in M.Of. 1331 din 31-dec-2020

Norma 44/2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 1332 din 31-dec-2020

Norma din 2020 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 570 din 30-iun-2020

Norma 46/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 1304 bis din 29-dec-2020

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 285 din 06-apr-2020

Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 75 din 03-feb-2020

Norma 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Norma din 2020 ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19'' (NI-ASR-07-IX/0) ''

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Norma din 2020 de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

publicat in M.Of. 362 din 06-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

publicat in M.Of. 461 din 30-mai-2020

Norma din 2020 ''Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-I/0)''

publicat in M.Of. 910 din 07-oct-2020

Norma din 2020 ''Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-I/0)''

publicat in M.Of. 910 din 07-oct-2020

Norma din 2020 ''Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-II/0)''

publicat in M.Of. 1325 din 31-dec-2020