Rasfoire documente

Metodologie din 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Metodologie din 2020 de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 de evaluare a studiilor universitare de doctorat

publicat in M.Of. 132 din 19-feb-2020

Metodologie din 2020 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020

publicat in M.Of. 139 din 21-feb-2020

Metodologie din 2020 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 140 din 21-feb-2020

Metodologie din 2020 ŞI CRITERII privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020

publicat in M.Of. 158 bis din 27-feb-2020

Metodologie din 2020 DE SELECŢIE pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 203 din 13-mar-2020

Metodologie din 2020 pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Metodologie din 2020 privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020