Rasfoire documente

Legea 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Legea 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Legea 2/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 3/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 4/2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

publicat in M.Of. 10 din 08-ian-2020

Legea 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Legea 258/2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Legea 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 9/2020 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 12/2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 13/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Legea 15/2020 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - Republicată

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Legea 16/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2020

Legea 17/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române - Republicare

publicat in M.Of. 170 din 02-mar-2020

Legea 18/2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan la 12 octombrie 2018

publicat in M.Of. 194 din 10-mar-2020

Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 209 din 14-mar-2020

Legea 20/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 218 din 17-mar-2020

Legea 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 221 din 18-mar-2020

Legea 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Legea 23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Legea 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Legea 25/2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Legea 26/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 242 din 24-mar-2020