Rasfoire documente

Legea 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Legea 6/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Legea 2/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 3/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 4/2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Legea 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

publicat in M.Of. 10 din 08-ian-2020

Legea 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Legea 258/2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Legea 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 9/2020 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 12/2020 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 13/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Legea 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Legea 15/2020 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - Republicată

publicat in M.Of. 125 din 18-feb-2020

Legea 16/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2020

Legea 17/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 172 din 02-mar-2020

Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române - Republicare

publicat in M.Of. 170 din 02-mar-2020

Legea 18/2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucureşti a Biroului Regional pentru Europa Centrală şi de Est şi privilegiile şi imunităţile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan la 12 octombrie 2018

publicat in M.Of. 194 din 10-mar-2020

Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 209 din 14-mar-2020

Legea 20/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 218 din 17-mar-2020

Legea 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 221 din 18-mar-2020

Legea 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 222 din 19-mar-2020

Legea 23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Legea 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 229 din 20-mar-2020

Legea 25/2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Legea 26/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 242 din 24-mar-2020

Legea 27/2020 privind limba semnelor române

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Legea 29/2020 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Legea 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Legea 31/2020 pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 32/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 33/2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 36/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

publicat in M.Of. 271 din 01-apr-2020

Legea 30/2020 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 38/2020 pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Legea 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 43/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 44/2020 privind instituirea Zilei Satului Românesc

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 45/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 46/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 48/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 49/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

publicat in M.Of. 323 din 17-apr-2020

Legea 50/2020 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 340 din 27-apr-2020

Legea 51/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 340 din 27-apr-2020

Legea 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Legea 53/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 396 din 15-mai-2020

Legea 54/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 396 din 15-mai-2020

Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 396 din 15-mai-2020

Legea 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Legea 57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Legea 58/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Legea 59/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 61/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

publicat in M.Of. 425 din 21-mai-2020

Legea 63/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 424 din 21-mai-2020

Legea 64/2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Legea 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Legea 66/2020 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 428 din 21-mai-2020

Legea 67/2020 pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 443 din 26-mai-2020

Legea 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 443 din 26-mai-2020

Legea 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 457 din 29-mai-2020

Legea 70/2020 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Legea 71/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară

publicat in M.Of. 470 din 03-iun-2020

Legea 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare - Republicată

publicat in M.Of. 472 din 04-iun-2020