Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2020

Ordonanta urgenta 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 67 din 30-ian-2020

Ordonanta urgenta 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordonanta urgenta 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 89 din 06-feb-2020

Ordonanta urgenta 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

publicat in M.Of. 105 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2020

Ordonanta urgenta 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 161 din 27-feb-2020

Ordonanta urgenta 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordonanta urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 230 din 21-mar-2020

Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 231 din 21-mar-2020

Ordonanta urgenta 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020