Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordonanta urgenta 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 89 din 06-feb-2020

Ordonanta urgenta 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 161 din 27-feb-2020

Ordonanta urgenta 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2020

Ordonanta urgenta 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordonanta urgenta 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordonanta urgenta 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

publicat in M.Of. 319 din 16-apr-2020

Ordonanta urgenta 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordonanta urgenta 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 340 din 27-apr-2020

Ordonanta urgenta 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Ordonanta urgenta 57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 343 din 28-apr-2020

Ordonanta urgenta 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Ordonanta urgenta 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 377 din 11-mai-2020

Ordonanta urgenta 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordonanta urgenta 66/2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 382 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

publicat in M.Of. 268 din 31-mar-2020

Ordonanta urgenta 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

publicat in M.Of. 391 din 14-mai-2020

Ordonanta urgenta 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 411 din 18-mai-2020

Ordonanta urgenta 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 268 din 31-mar-2020

Ordonanta urgenta 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 76/2020 pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordonanta urgenta 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 440 din 26-mai-2020

Ordonanta urgenta 81/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 440 din 26-mai-2020

Ordonanta urgenta 83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 457 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 458 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 477 din 04-iun-2020

Ordonanta urgenta 93/2020 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 483 din 05-iun-2020

Ordonanta urgenta 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 282 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordonanta urgenta 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 500 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 283 din 04-apr-2020

Ordonanta urgenta 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 503 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii

publicat in M.Of. 504 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 292 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 67 din 30-ian-2020

Ordonanta urgenta 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020

Ordonanta urgenta 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordonanta urgenta 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordonanta urgenta 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Ordonanta urgenta 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 572 din 01-iul-2020

Ordonanta urgenta 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Ordonanta urgenta 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 579 din 01-iul-2020

Ordonanta urgenta 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Ordonanta urgenta 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Ordonanta urgenta 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Ordonanta urgenta 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1

publicat in M.Of. 599 din 08-iul-2020

Ordonanta urgenta 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 323 din 17-apr-2020

Ordonanta urgenta 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2020

Ordonanta urgenta 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 608 din 10-iul-2020

Ordonanta urgenta 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 559 din 26-iun-2020

Ordonanta urgenta 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 114/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 614 din 13-iul-2020

Ordonanta urgenta 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 620 din 15-iul-2020

Ordonanta urgenta 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 333 din 23-apr-2020

Ordonanta urgenta 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene

publicat in M.Of. 382 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Ordonanta urgenta 116/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

publicat in M.Of. 652 din 23-iul-2020

Ordonanta urgenta 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 656 din 24-iul-2020

Ordonanta urgenta 119/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 658 din 24-iul-2020

Ordonanta urgenta 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 658 din 24-iul-2020

Ordonanta urgenta 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 665 din 27-iul-2020

Ordonanta urgenta 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordonanta urgenta 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

publicat in M.Of. 686 din 31-iul-2020

Ordonanta urgenta 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordonanta urgenta 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Ordonanta urgenta 124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

publicat in M.Of. 694 din 03-aug-2020

Ordonanta urgenta 125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordonanta urgenta 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 373 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020