Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2020

Ordonanta urgenta 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 67 din 30-ian-2020

Ordonanta urgenta 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordonanta urgenta 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 89 din 06-feb-2020

Ordonanta urgenta 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

publicat in M.Of. 105 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2020

Ordonanta urgenta 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004

publicat in M.Of. 161 din 27-feb-2020

Ordonanta urgenta 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordonanta urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 230 din 21-mar-2020

Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 231 din 21-mar-2020

Ordonanta urgenta 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordonanta urgenta 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 261 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

publicat in M.Of. 268 din 31-mar-2020

Ordonanta urgenta 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 268 din 31-mar-2020

Ordonanta urgenta 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 282 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 283 din 04-apr-2020

Ordonanta urgenta 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 292 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 297 din 08-apr-2020

Ordonanta urgenta 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordonanta urgenta 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 319 din 16-apr-2020

Ordonanta urgenta 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

publicat in M.Of. 319 din 16-apr-2020

Ordonanta urgenta 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 322 din 17-apr-2020

Ordonanta urgenta 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 323 din 17-apr-2020

Ordonanta urgenta 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordonanta urgenta 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordonanta urgenta 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 333 din 23-apr-2020

Ordonanta urgenta 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 339 din 27-apr-2020

Ordonanta urgenta 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 340 din 27-apr-2020

Ordonanta urgenta 57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 343 din 28-apr-2020

Ordonanta urgenta 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

publicat in M.Of. 347 din 29-apr-2020

Ordonanta urgenta 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Ordonanta urgenta 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 359 din 05-mai-2020

Ordonanta urgenta 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 373 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 377 din 11-mai-2020

Ordonanta urgenta 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 66/2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 382 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene

publicat in M.Of. 382 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

publicat in M.Of. 391 din 14-mai-2020

Ordonanta urgenta 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 393 din 14-mai-2020

Ordonanta urgenta 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 394 din 14-mai-2020

Ordonanta urgenta 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Ordonanta urgenta 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 411 din 18-mai-2020

Ordonanta urgenta 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii

publicat in M.Of. 412 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 76/2020 pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordonanta urgenta 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 440 din 26-mai-2020

Ordonanta urgenta 81/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 440 din 26-mai-2020

Ordonanta urgenta 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 447 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

publicat in M.Of. 453 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 457 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

publicat in M.Of. 458 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 458 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

publicat in M.Of. 464 din 02-iun-2020

Ordonanta urgenta 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 477 din 04-iun-2020

Ordonanta urgenta 93/2020 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 483 din 05-iun-2020

Ordonanta urgenta 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordonanta urgenta 95/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 11-iun-2020

Ordonanta urgenta 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 500 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii

publicat in M.Of. 504 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 503 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 551 din 25-iun-2020

Ordonanta urgenta 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 557 din 26-iun-2020