Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 8/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 89 din 06-feb-2020

Ordonanta urgenta 7/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

publicat in M.Of. 93 din 07-feb-2020

Ordonanta urgenta 13/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 14/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 16/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 20/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2020

Ordonanta urgenta 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Ordonanta urgenta 31/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 255 din 27-mar-2020

Ordonanta urgenta 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 309 din 13-apr-2020

Ordonanta urgenta 57/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 343 din 28-apr-2020

Ordonanta urgenta 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

publicat in M.Of. 372 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 377 din 11-mai-2020

Ordonanta urgenta 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca integrator de servicii de comunicaţii critice destinate autorităţilor publice cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă

publicat in M.Of. 411 din 18-mai-2020

Ordonanta urgenta 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2020

Ordonanta urgenta 79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Ordonanta urgenta 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 440 din 26-mai-2020

Ordonanta urgenta 83/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 89/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 458 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 93/2020 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 483 din 05-iun-2020

Ordonanta urgenta 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 282 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 96/2020 pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 500 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

publicat in M.Of. 503 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii

publicat in M.Of. 504 din 12-iun-2020

Ordonanta urgenta 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

publicat in M.Of. 67 din 30-ian-2020

Ordonanta urgenta 102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'' în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţii aflate în subordinea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordonanta urgenta 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Ordonanta urgenta 105/2020 pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Ordonanta urgenta 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1

publicat in M.Of. 599 din 08-iul-2020

Ordonanta urgenta 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 323 din 17-apr-2020

Ordonanta urgenta 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

publicat in M.Of. 281 din 03-apr-2020

Ordonanta urgenta 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

publicat in M.Of. 103 din 11-feb-2020

Ordonanta urgenta 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 333 din 23-apr-2020

Ordonanta urgenta 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene

publicat in M.Of. 382 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 402 din 15-mai-2020

Ordonanta urgenta 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordonanta urgenta 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

publicat in M.Of. 686 din 31-iul-2020

Ordonanta urgenta 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 688 din 31-iul-2020

Ordonanta urgenta 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 695 din 03-aug-2020

Ordonanta urgenta 124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

publicat in M.Of. 694 din 03-aug-2020

Ordonanta urgenta 125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 698 din 04-aug-2020

Ordonanta urgenta 86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 448 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 447 din 27-mai-2020

Ordonanta urgenta 127/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 699 din 04-aug-2020

Ordonanta urgenta 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia

publicat in M.Of. 464 din 02-iun-2020

Ordonanta urgenta 129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''O familie, o casă''

publicat in M.Of. 704 din 05-aug-2020

Ordonanta urgenta 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 297 din 08-apr-2020

Ordonanta urgenta 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 752 din 18-aug-2020

Ordonanta urgenta 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordonanta urgenta 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 359 din 05-mai-2020

Ordonanta urgenta 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

publicat in M.Of. 496 din 11-iun-2020

Ordonanta urgenta 138/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 762 din 20-aug-2020

Ordonanta urgenta 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 776 din 25-aug-2020

Ordonanta urgenta 143/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

publicat in M.Of. 772 din 25-aug-2020

Ordonanta urgenta 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri

publicat in M.Of. 817 din 04-sep-2020

Ordonanta urgenta 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanţare ''Fondul de acţiune în domeniul managementului energiei durabile''

publicat in M.Of. 823 din 08-sep-2020

Ordonanta urgenta 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

publicat in M.Of. 458 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 160/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 840 din 14-sep-2020

Ordonanta urgenta 161/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 840 din 14-sep-2020

Ordonanta urgenta 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 29-mai-2020

Ordonanta urgenta 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Ordonanta urgenta 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 899 din 02-oct-2020

Ordonanta urgenta 166/2020 pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2020

Ordonanta urgenta 165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea şi rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenţii sau centre europene nou-înfiinţate

publicat in M.Of. 898 din 02-oct-2020

Ordonanta urgenta 63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19

publicat in M.Of. 373 din 08-mai-2020

Ordonanta urgenta 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 559 din 26-iun-2020

Ordonanta urgenta 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM''- S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 763 din 20-aug-2020

Ordonanta urgenta 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 260 din 30-mar-2020

Ordonanta urgenta 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 952 din 16-oct-2020

Ordonanta urgenta 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 952 din 16-oct-2020

Ordonanta urgenta 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

publicat in M.Of. 954 din 16-oct-2020

Ordonanta urgenta 178/2020 pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

publicat in M.Of. 981 din 23-oct-2020

Ordonanta urgenta 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 700 din 04-aug-2020

Ordonanta urgenta 185/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1005 din 29-oct-2020

Ordonanta urgenta 186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1005 din 29-oct-2020

Ordonanta urgenta 189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Ordonanta urgenta 190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 1007 din 30-oct-2020

Ordonanta urgenta 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Ordonanta urgenta 194/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Ordonanta urgenta 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică

publicat in M.Of. 806 din 02-sep-2020

Ordonanta urgenta 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile

publicat in M.Of. 391 din 14-mai-2020

Ordonanta urgenta 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 199/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1108 din 19-noi-2020

Ordonanta urgenta 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 322 din 17-apr-2020

Ordonanta urgenta 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 751 din 18-aug-2020

Ordonanta urgenta 202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 1131 din 24-noi-2020