Rasfoire documente

Ordonanta 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Ordonanta 2/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2020

Ordonanta 6/2020 MILITARĂ privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 262 din 31-mar-2020

Ordonanta 1/2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri

publicat in M.Of. 219 din 18-mar-2020

Ordonanta 5/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 262 din 31-mar-2020

Ordonanta 10/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 340 din 27-apr-2020

Ordonanta 3/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 242 din 24-mar-2020

Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 257 din 29-mar-2020

Ordonanta 7/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 284 din 04-apr-2020

Ordonanta 8/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 301 din 10-apr-2020

Ordonanta 9/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 321 din 16-apr-2020

Ordonanta 11/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 377 din 11-mai-2020

Ordonanta 12/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 387 din 13-mai-2020

Ordonanta 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Ordonanta 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Ordonanta 4/2020 privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Ordonanta 7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

publicat in M.Of. 72 din 31-ian-2020

Ordonanta 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 68 din 31-ian-2020

Ordonanta 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice - Republicată

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Ordonanta 3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020