Rasfoire documente

Instructiuni din 2019 privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Instructiuni din 2020 pentru modificarea pct. 1 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiuni din 2020 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiunile 1/2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Instructiunile 2/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 249 din 26-mar-2020

Instructiuni din 2020 pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Instructiuni din 2020 privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat

publicat in M.Of. 375 din 11-mai-2020

Instructiunile 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 406 din 16-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 407 din 18-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

publicat in M.Of. 464 din 02-iun-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Instructiuni din 2020 privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

publicat in M.Of. 583 din 02-iul-2020

Instructiuni din 2020 privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

publicat in M.Of. 583 din 02-iul-2020

Instructiunile 4/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Instructiuni din 2020 privind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizaţi

publicat in M.Of. 669 din 28-iul-2020

Instructiunile 5/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 749 din 18-aug-2020

Instructiuni din 2020 de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

publicat in M.Of. 775 din 25-aug-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 857 bis din 18-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Instructiunile 6/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Instructiuni din 2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Instructiuni din 2020 pentru completarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010

publicat in M.Of. 1158 din 01-dec-2020

Instructiuni din 2020 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021 - indicativ AND 557-2020

publicat in M.Of. 1310 din 30-dec-2020

Instructiuni din 2020 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2021 - indicativ AND 557-2020

publicat in M.Of. 1310 din 30-dec-2020