Rasfoire documente

Instructiuni din 2019 privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Instructiuni din 2020 pentru modificarea pct. 1 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiuni din 2020 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Instructiunile 1/2020 privind transmiterea raportărilor şi a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepţionale generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Instructiunile 2/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 249 din 26-mar-2020

Instructiuni din 2020 pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Instructiuni din 2020 privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat

publicat in M.Of. 375 din 11-mai-2020

Instructiunile 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 406 din 16-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 407 din 18-mai-2020

Instructiuni din 2020 privind autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

publicat in M.Of. 464 din 02-iun-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare cu paturi

publicat in M.Of. 475 din 04-iun-2020

Instructiuni din 2020 privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

publicat in M.Of. 583 din 02-iul-2020

Instructiuni din 2020 privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

publicat in M.Of. 583 din 02-iul-2020

Instructiunile 4/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 613 din 13-iul-2020

Instructiuni din 2020 privind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizaţi

publicat in M.Of. 669 din 28-iul-2020

Instructiunile 5/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 749 din 18-aug-2020

Instructiuni din 2020 de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului

publicat in M.Of. 775 din 25-aug-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 857 bis din 18-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Instructiuni din 2020 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 861 din 21-sep-2020

Instructiunile 6/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020