Rasfoire documente

Hotarirea 991/2019 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Albania

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Hotarirea 993/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Marinov Gabriel-Teodosie

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Hotarirea 1/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Andreaş Eva-Georgeta

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 2/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 3/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 4/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Togănel Cristina-Mara

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 286/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 992/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar «Regele Ferdinand I - Hotel» din cazarma 3465 Herculane''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 997/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanţa''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 998/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureş''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 999/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi etajare Corp C1, conversie funcţională în Academia de Muzică, extindere corp C2 şi conversie funcţională în ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, extindere şi amenajare sală de sport în corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 1/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarirea 8/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarirea 1002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarire din 2019 în Cauza Antohi împotriva României

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2020

Hotarirea 5/2020 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Şerban Cantacuzino'' al Judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Hotarirea 6/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Hotarirea 7/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Huşi'', judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 10/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Iacob George

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 11/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoica Marian

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 1001/2019 pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Hotarirea 147/2019 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

publicat in M.Of. 24 din 15-ian-2020

Hotarirea 12/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 13/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 14/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 15/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 16/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 17/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 18/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 19/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 20/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cîrstea Corneliu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 21/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 22/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Hotarirea 25/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 26/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 27/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 28/2020 pentru modificarea poziţiei nr. 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 30/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 31/2020 privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 32/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Manumua Tevita

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 33/2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu''

publicat in M.Of. 39 din 21-ian-2020

Hotarirea 29/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Hotarirea 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn''

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Hotarirea 45/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG''

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020