Rasfoire documente

Hotarirea 6/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Hotarirea 991/2019 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Albania

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Hotarirea 993/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Marinov Gabriel-Teodosie

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Hotarirea 992/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de consolidare şi reabilitare la Sanatoriul Medical Militar «Regele Ferdinand I - Hotel» din cazarma 3465 Herculane''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 997/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanţa''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 998/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureş''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 999/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi etajare Corp C1, conversie funcţională în Academia de Muzică, extindere corp C2 şi conversie funcţională în ateliere de întreţinere pentru clădirea principală, extindere şi amenajare sală de sport în corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj''

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 1/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Andreaş Eva-Georgeta

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 2/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 3/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Timiş de către doamna Oneţ Liliana

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 4/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către doamna Togănel Cristina-Mara

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 286/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Hotarirea 1002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarirea 8/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarirea 1/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, adoptat prin Hotărârea Congresului Naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali nr. 1/2012

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Hotarirea 5/2020 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Şerban Cantacuzino'' al Judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Hotarire din 2019 în Cauza Antohi împotriva României

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2020

Hotarirea 1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 1001/2019 pentru aprobarea listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 7/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Huşi'', judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 10/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Iacob George

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 11/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Călăraşi de către domnul Stoica Marian

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Hotarirea 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Hotarirea 12/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 13/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 14/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 15/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 16/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 17/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 18/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 19/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 20/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cîrstea Corneliu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 21/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 22/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 27/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 28/2020 pentru modificarea poziţiei nr. 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 31/2020 privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 32/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Manumua Tevita

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 25/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 26/2020 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului ''Reforma educaţiei timpurii în România''

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 30/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 33/2020 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de cerere 2019

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Hotarirea 29/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Hotarirea 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn''

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Hotarirea 45/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG''

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Hotarire din 2019 în Cauza Tău împotriva României

publicat in M.Of. 49 din 23-ian-2020

Hotarirea 35/2020 privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 36/2020 privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 37/2020 privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 38/2020 privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 39/2020 privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 40/2020 privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 41/2020 privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 42/2020 privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 50 din 27-ian-2020

Hotarirea 46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 51 din 27-ian-2020

Hotarirea 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 55 din 28-ian-2020

Hotarirea 51/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către doamna Rof Ioana-Diane

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 52/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Paul Sergiu-Adrian

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 48/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Albu Florenţa-Maria

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 49/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Dumitru Florin

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 50/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Gâfu Cristian

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 53/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Dragu Emil-Dragoş

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 54/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Carţiş Horia-Laurenţiu

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 55/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Curteanu Eugen-Dicones

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 56/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 57/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Paulescu Ioan-Anton

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 58/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Dumitru Nicolae

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 59/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către doamna Munteanu Irina

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 60/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Boricean Cosmin

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 61/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Dobrin Daniela

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 62/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna David Viorica

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 63/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Gorj de către domnul Drăguşin Virgil

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 64/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 65/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Enache Anghel

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 66/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Hristescu Nicolae

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 67/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Brezoi Constantin-George

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 68/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Prorociuc Daniel

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 69/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către doamna Morar Laura

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 70/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Băcală Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 71/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Popa Elena

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 72/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Ciomaga Dumitru

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 73/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Serafimciuc Claudia-Lavinia

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 74/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cioltan Ioan-Marian

publicat in M.Of. 60 din 29-ian-2020

Hotarirea 75/2020 privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea şi transmiterea acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în proprietatea publică a municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu'', din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 62 din 29-ian-2020

Hotarirea 47/2020 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Hotarirea 15/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 61 din 29-ian-2020

Hotarirea 76/2020 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 65 din 30-ian-2020

Hotarirea 23/2020 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2020

publicat in M.Of. 66 din 30-ian-2020

Hotarirea 79/2020 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2018, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

publicat in M.Of. 68 din 31-ian-2020

Hotarirea 77/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale

publicat in M.Of. 69 din 31-ian-2020

Hotarirea 78/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Clădiri administrative şi bază sportivă în cazarma 914 Bucureşti''

publicat in M.Of. 75 din 03-feb-2020

Hotarirea 80/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi''

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Hotarirea 1/2020 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Hotarirea 2/2020 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Senatului

publicat in M.Of. 77 din 03-feb-2020

Hotarirea 1/2020 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 3/2020 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020

publicat in M.Of. 76 din 03-feb-2020

Hotarirea 3/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Hotarirea 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 82 din 05-feb-2020

Hotarirea 92/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare Emanuel

publicat in M.Of. 81 din 05-feb-2020