Rasfoire documente

Decretul 5/2020 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Decretul 6/2020 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Decretul 2/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Decretul 3/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Decretul 4/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Decretul 1/2020 pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaţionale

publicat in M.Of. 10 din 08-ian-2020

Decretul 7/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Decretul 1300/2019 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Decretul 8/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 9/2020 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 10/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 11/2020 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 12/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 13/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Decretul 14/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Decretul 15/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Decretul 16/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Decretul 17/2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decretul 18/2020 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decretul 29/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decretul 19/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 20/2020 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 21/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 22/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 23/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 24/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 25/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 26/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 27/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 28/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 30/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 31/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decretul 32/2020 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 33/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 34/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 35/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 36/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 37/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 38/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 39/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 40/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 41/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 42/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 43/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 44/2020 privind conferirea titlului de ''Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant''

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Decretul 45/2020 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Decretul 46/2020 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 44 din 22-ian-2020