Rasfoire documente

Decizia 234/2020 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 1/2020 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 585 din 03-iul-2020

Decizia 484/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 284/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, coroborate cu dispoziţiile art. 538-542 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 207/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 90/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 584 din 03-iul-2020

Decizia 271/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 582 din 02-iul-2020

Decizia 270/2020 pentru numirea domnului Răzvan Giuca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 582 din 02-iul-2020

Decizia 458/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 581 din 02-iul-2020

Decizia 8/2020 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), r) şi s) şi art. 8 alin. (1^1) şi (1^2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 580 din 02-iul-2020

Decizia 71/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 580 din 02-iul-2020

Decizia 68/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 02-iul-2020

Decizia 67/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 580 din 02-iul-2020

Decizia 457/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi (4), precum şi ale art. 65 lit. s) şi ş), ale art. 66 lit. a), b) şi c) în ceea ce priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) şi ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 578 din 01-iul-2020

Decizia 285/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 579 din 01-iul-2020

Decizia 74/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (5) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Decizia 269/2020 privind numirea domnului Daniel Florin Lupu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 574 din 01-iul-2020

Decizia 268/2020 privind eliberarea doamnei Oana Maria Sava din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 574 din 01-iul-2020

Decizia 267/2020 privind numirea domnului Andrei Vasile Ungur în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 574 din 01-iul-2020

Decizia 46/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 40-91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 572 din 01-iul-2020

Decizia 70/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 898 alin. (1) şi ale art. 1.034-1.045 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decizia 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 571 din 30-iun-2020

Decizia 9/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.572/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Petrila Nord, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 286/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 119/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale art. 46 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 30-iun-2020

Decizia 722/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 566 din 30-iun-2020

Decizia 134/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 5-12 din capitolul II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 567 din 30-iun-2020

Decizia 7/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 568 din 30-iun-2020

Decizia 266/2020 privind înfiinţarea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea instituţiilor cu atribuţii în derularea fondurilor destinate asistenţei tehnice, în vederea elaborării Foii de parcurs/Roadmapului pentru întărirea capacităţii administrative a instituţiilor din România şi asigurarea unei prioritizări optime a fondurilor europene de asistenţă tehnică alocate României pentru perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 69/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 5/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 565 din 29-iun-2020

Decizia 265/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 264/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tomiţă Murgoci din funcţia publică de secretar general la Casa Naţională de Pensii Publice în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 116/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, raportat la art. 10 din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 564 din 29-iun-2020

Decizia 147/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 146/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. (1) raportat la art. 589 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 818/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi daune sănătăţii propriei persoane'' din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 561 din 29-iun-2020

Decizia 127/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) pct. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Decizia 133/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv''

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Decizia 132/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) lit. a) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Decizia 551/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2020

Decizia 536/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) şi (4), art. 18 şi ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 653/2019 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 11 din 22 aprilie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 611/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, precum şi a prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2)-(4) şi art. 16-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 1/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Decizia 2/2020 privind aplicarea mobilităţii doamnei Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în funcţia publică de secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Decizia 3/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Valeriu Lupu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 4 din 06-ian-2020

Decizia 564/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în redactarea anterioară modificării acestuia prin art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Decizia 637/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 254 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Decizia 638/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 478 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Decizia 639/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza întâi şi ale art. 32 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Decizia 1372/2019 privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Decizia 11/2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Decizia 655/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2020

Decizia 656/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 435 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2020

Decizia 556/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Decretului nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregaţiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Decizia 2168/2019 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Decizia 1/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 18 din 13-ian-2020

Decizia 526/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 18 din 13-ian-2020

Decizia 597/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) lit. d) şi lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 18 din 13-ian-2020

Decizia 643/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea lucrărilor de reparaţii curente/întreţinere la clădirile monument istoric sau la cele aflate în zona de protecţie a monumentului istoric şi în zone construite protejate ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită din unităţile sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Decizia 524/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 4/2020 privind revocarea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 5/2020 privind numirea domnului Alexandru Laurenţiu Blaga în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 6/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 7/2020 pentru numirea domnului Pecingină Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 8/2020 pentru numirea domnului Dragoş-Florin Coman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 9/2020 pentru numirea domnului Liviu Rogojinaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 10/2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 11/2020 privind eliberarea doamnei Gabriela Dorojan, la cerere, din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 12/2020 privind revocarea domnului Radu Roca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 13/2020 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 14/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistenţă tehnică, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 15/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 16/2020 privind eliberarea domnului Alin Eleodor Mihai din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 17/2020 privind numirea domnului Ninu Gabriel-Florentin în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 18/2020 privind eliberarea domnului Leonard-Cătălin Munteanu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 19/2020 privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 20/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu-Florin Mănăilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 21/2020 pentru numirea doamnei Olivia Diana Morar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 518/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 41/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 694/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Decizia 23/2020 privind numirea domnului Cornel Cătălin Bulf în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 24/2020 privind eliberarea domnului Bogdan Puşcaş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 25/2020 privind numirea domnului Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 43/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, text introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 596/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 26/2020 privind eliberarea domnului Radu Preda din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 27/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei pentru relaţia cu Guvernul, coordonare, elaborare şi avizare acte normative şi relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 56/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea chestiunilor de drept: 1. Dacă, în analiza impreviziunii, este suficient ca instanţa să constate că există fluctuaţiile cursului valutar, respectiv ale valutei în care a fost acordat creditul, sau trebuie să analizeze şi alte aspecte precum veniturile debitorului, bunurile pe care le deţine debitorul. 2. Care este momentul la care ar trebui realizată analiza veniturilor: data notificării, data formulării contestaţiei, data formulării acţiunii sau data soluţionării definitive a cauzei?

publicat in M.Of. 24 din 15-ian-2020

Decizia 1613/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decizia 28/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Petcu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 29/2020 pentru numirea domnului Norocel-Pompiliu Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 30/2020 privind eliberarea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 31/2020 privind numirea doamnei Violeta Vijulie în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 32/2020 pentru numirea domnului Marius Bălu în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 697/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 33/2020 privind numirea domnului Emanuel Victor Picu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 34/2020 privind numirea domnului Gigel Caliga în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 36/2020 privind numirea domnului Dan Ştefan Meran în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020