Rasfoire documente

Decizia 211/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Decizia 837/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prin care se modifică art. 28 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 267 din 31-mar-2020

Decizia 724/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) şi ale art. 383 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Decizia 478/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Decizia 194/2020 privind numirea domnului Ionel Paul Oprea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Decizia 483/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 şi ale art. 214 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 263 din 31-mar-2020

Decizia 193/2020 privind numirea doamnei Adriana-Elena Moţa în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 261 din 30-mar-2020

Decizia 5/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind infracţiunea de tăiere ilegală de arbori prevăzute de art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, având ca obiect pomi de Crăciun

publicat in M.Of. 258 din 30-mar-2020

Decizia 192/2020 pentru încetarea efectelor prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 22/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 259 din 30-mar-2020

Decizia 625/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 259 din 30-mar-2020

Decizia 22/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 18/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

publicat in M.Of. 257 din 29-mar-2020

Decizia 852/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 253 din 27-mar-2020

Decizia 360/2020 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Decizia 819/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Decizia 486/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Decizia 191/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Georgeta Bumbac a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 190/2020 privind numirea domnului Silviu Năstase în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 189/2020 privind eliberarea domnului Filaret Brădăţan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 188/2020 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Andreianu din funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 187/2020 pentru numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 186/2020 privind eliberarea domnului Nicolae Dragoş Garofil din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 184/2020 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Mădălina Carmen Hristu

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 183/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 182/2020 privind numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 181/2020 privind eliberarea doamnei Andra-Mihaela Costache din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 180/2020 pentru numirea domnului Dan Dragoş Drăgan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 252 din 26-mar-2020

Decizia 185/2020 privind eliberarea domnului Nelu Tătaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 249 din 26-mar-2020

Decizia 816/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi ale art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 251 din 26-mar-2020

Decizia 815/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 251 din 26-mar-2020

Decizia 844/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (1) lit. f) şi ale art. 67 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 250 din 26-mar-2020

Decizia 839/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 250 din 26-mar-2020

Decizia 835/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 250 din 26-mar-2020

Decizia 591/2019 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1), (2) şi (3) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016

publicat in M.Of. 53 din 28-ian-2020

Decizia 4/2020 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''Dacă dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, pot fi interpretate ca reprezentând o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală''

publicat in M.Of. 278 din 02-apr-2020

Decizia 210/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Pelmuş Pandelea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 209/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lucian Dumitru, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 208/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Gheorghe Cojanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 207/2020 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Niculina Dobrilă, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 206/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ioan Ghica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 205/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nicolae Drăghiea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 204/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cristian-Vasile Bitea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 203/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Zorinel Niculcea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 202/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Dan Popescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 201/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bogdan Mircea Dumitrache, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 200/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Györke Zoltan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 199/2020 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iulia Cîrcei, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 198/2020 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Mihaela Irina Ionescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 197/2020 privind stabilirea atribuţiilor domnului Lilian Onescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 277 din 02-apr-2020

Decizia 196/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 195/2020 privind eliberarea domnului Gigel Caliga din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 481/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 843/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 772/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 580/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 579/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 179/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 178/2020 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mădălina Carmen Hristu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 177/2020 privind revocarea domnului Mihail-Dan Dojana din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 726/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (2) şi ale art. 104 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 577/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 248 din 25-mar-2020

Decizia 20/2020 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 33 şi a art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 247 din 25-mar-2020

Decizia 19/2020 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 1.617 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 244 din 25-mar-2020

Decizia 568/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 14 şi ale art. 8 alin. (1)-(5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 241 din 24-mar-2020

Decizia 498/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 240 din 24-mar-2020

Decizia 762/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152, art. 344 alin. (2) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 237 din 24-mar-2020

Decizia 490/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Decizia 848/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40, în ansamblu, şi ale art. 40 pct. 4, 5 şi 6, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Decizia 725/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Decizia 853/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (2) şi (6) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 233 din 22-mar-2020

Decizia 841/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 233 din 22-mar-2020

Decizia 1/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 232 din 21-mar-2020

Decizia 769/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. (2) şi ale art. 407 alin. (2) din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 169 alin. 2 şi 4 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 227 din 20-mar-2020

Decizia 11/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 224 din 19-mar-2020

Decizia 847/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Decizia 174/2020 pentru eliberarea domnului Laurenţiu Dan Puşdercă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 173/2020 pentru eliberarea domnului Mihai-Alin Stanciu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 172/2020 privind eliberarea domnului Ninu Gabriel-Florentin din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 171/2020 privind eliberarea domnului Cosmin-Liviu Pătrânjan din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 170/2020 privind eliberarea domnului Burduja Dorian din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 169/2020 privind eliberarea domnului Iulian Pricope din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 168/2020 privind eliberarea domnului Mircea I. Popa din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 167/2020 privind eliberarea domnului Raul-Cristian Petrescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 166/2020 privind eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 165/2020 privind eliberarea domnului Ionuţ Aurică din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 164/2020 privind eliberarea domnului Teodor-Alexandru Georgescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 163/2020 privind eliberarea domnului Ioan Văideanu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 162/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 161/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 213 din 16-mar-2020

Decizia 4/2020 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Codul penal

publicat in M.Of. 211 din 16-mar-2020

Decizia 754/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Decizia 709/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 210 din 16-mar-2020

Decizia 723/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 209 din 14-mar-2020

Decizia 706/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 207 din 13-mar-2020

Decizia 849/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28, art. 29 şi art. 30, precum şi ale art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 206 din 13-mar-2020

Decizia 511/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 206 din 13-mar-2020

Decizia 58/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Decizia 845/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2020

Decizia 9/2CN/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parţiale organizate până la expirarea mandatului 2019-2023 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local şi naţional

publicat in M.Of. 204 din 13-mar-2020

Decizia 83/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

publicat in M.Of. 204 din 13-mar-2020