Rasfoire documente

Decizia 79/2020 privind numirea doamnei Daniela Chiriac în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Decizia 613/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Decizia 612/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3^2 alin. (6^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Decizia 604/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), ale art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Decizia 42/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dispoziţiile art. 491 alin. (1) şi art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă pot fi interpretate în sensul că obiectul recursului incident poate privi o parte din hotărârea instanţei de apel care nu a fost atacată cu recurs principal?''

publicat in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 662/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 520/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Decizia 78/2020 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun, director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 77/2020 privind eliberarea domnului Valentin Korman din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 76/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul chestor de poliţie Valentin-Costinel Melnic a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 674/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 654/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 595/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. (4), ale art. 301 alin. (1) şi (2) şi ale art. 362 alin. (2)-(8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 42 din 21-ian-2020

Decizia 75/2020 privind constituirea Grupului de lucru interministerial în domeniul anti-doping

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 74/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 73/2020 pentru numirea domnului Gheorghe Păsat în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 72/2020 privind numirea domnului Dragoş Cosmin Lucian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 71/2020 privind numirea doamnei Daniela Zaharia în funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 70/2020 privind eliberarea domnului Ani Matei din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 69/2020 privind eliberarea doamnei Daniela Zaharia din funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 599/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 581/2019 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 68/2020 privind numirea doamnei Vetuţa Stănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 67/2020 pentru numirea doamnei Andra-Mihaela Costache în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 66/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 65/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Liviu Dominic Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 532/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Decizia 624/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 37 din 20-ian-2020

Decizia 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 37 din 20-ian-2020

Decizia 2/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 37 din 20-ian-2020

Decizia 64/2020 pentru numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 63/2020 pentru numirea domnului Alexandru Mutruc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 62/2020 privind eliberarea domnului Gabriel Costache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 61/2020 privind eliberarea doamnei Graziela Elena Vâjială din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 60/2020 privind eliberarea domnului Ion Gabriel Bratu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 693/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. I pct. 35 lit. e) teza a VII-a din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 676/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 59/2020 pentru numirea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 58/2020 pentru numirea domnului Cornel Feruţă în funcţia de secretar de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 57/2020 privind numirea domnului Ionuţ Cotarcea în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 56/2020 privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 55/2020 privind revocarea domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 54/2020 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 622/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în special, ale art. 7 alin. (5) din aceasta, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi, în special, ale art. 1 alin. (3) din aceasta

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 489/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 653/2019 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 11 din 22 aprilie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 611/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, precum şi a prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2)-(4) şi art. 16-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 53/2020 privind numirea doamnei Alexandra Toader în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Decizia 696/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Decizia 53/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea prevederilor art. 28 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 50/1991) şi dacă sunt compatibile cu dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 350/2001), şi cum se interpretează dispoziţiile art. 561 din Legea nr. 350/2001 raportate la prevederile art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 32 din Legea nr. 50/1991

publicat in M.Of. 30 din 16-ian-2020

Decizia 52/2020 privind numirea domnului Răzvan-Codruţ Pop în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 30 din 16-ian-2020

Decizia 523/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 30 din 16-ian-2020

Decizia 477/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 30 din 16-ian-2020

Decizia 51/2020 privind numirea doamnei Ana Guţu în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 536/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) şi (4), art. 18 şi ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 1611/2019 privind autorizarea Societăţii OBSIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2020

Decizia 695/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2020

Decizia 516/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu referire la sintagma ''orice persoană interesată''

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2020

Decizia 50/2020 pentru numirea doamnei Daniela Zaharia în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 27 din 15-ian-2020

Decizia 606/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 471 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 27 din 15-ian-2020

Decizia 49/2020 pentru numirea domnului Dan Stan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 48/2020 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 47/2020 privind numirea domnului Gheorghe Ioniţă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 46/2020 privind eliberarea domnului Rodin Traicu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 45/2020 pentru numirea doamnei Rodica Luminiţa Barcari în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 44/2020 privind numirea domnului Cătălin Constantin Voinea-Mic în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 43/2020 privind eliberarea domnului Marius-Sebastian Ionescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 42/2020 privind numirea domnului Claudiu Mădălin Giurcău în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 41/2020 privind numirea domnului Ioan Alexandru Zarug în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 40/2020 privind numirea domnului Augustin-Cătălin Iapă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 39/2020 privind numirea domnului Mihai Eleodor Mandreş în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 38/2020 privind numirea domnului Cosmin-Liviu Pătrânjan în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 37/2020 privind numirea domnului Tudor Polak în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 36/2020 privind numirea domnului Dan Ştefan Meran în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 35/2020 privind numirea doamnei Simona Mihaela Bratulescu în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 34/2020 privind numirea domnului Gigel Caliga în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 33/2020 privind numirea domnului Emanuel Victor Picu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 32/2020 pentru numirea domnului Marius Bălu în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 31/2020 privind numirea doamnei Violeta Vijulie în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 30/2020 privind eliberarea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 29/2020 pentru numirea domnului Norocel-Pompiliu Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 28/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Petcu din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 697/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2020

Decizia 1613/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIRCOM INSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Decizia 56/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea chestiunilor de drept: 1. Dacă, în analiza impreviziunii, este suficient ca instanţa să constate că există fluctuaţiile cursului valutar, respectiv ale valutei în care a fost acordat creditul, sau trebuie să analizeze şi alte aspecte precum veniturile debitorului, bunurile pe care le deţine debitorul. 2. Care este momentul la care ar trebui realizată analiza veniturilor: data notificării, data formulării contestaţiei, data formulării acţiunii sau data soluţionării definitive a cauzei?

publicat in M.Of. 24 din 15-ian-2020

Decizia 27/2020 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere de director al Direcţiei pentru relaţia cu Guvernul, coordonare, elaborare şi avizare acte normative şi relaţii cu publicul din cadrul Secretariatului General al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 26/2020 privind eliberarea domnului Radu Preda din funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 596/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Decizia 43/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, text introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 25/2020 privind numirea domnului Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 24/2020 privind eliberarea domnului Bogdan Puşcaş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 23/2020 privind numirea domnului Cornel Cătălin Bulf în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 22/2020 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 22 din 14-ian-2020

Decizia 694/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Decizia 41/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 21/2020 pentru numirea doamnei Olivia Diana Morar în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 518/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 326 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Decizia 20/2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu-Florin Mănăilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Decizia 19/2020 privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020