Rasfoire documente

Ghid din 2020 de securitate nucleară privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 223 din 19-mar-2020

Ghid din 2020 de finanţare nerambursabilă 2020

publicat in M.Of. 439 bis din 26-mai-2020

Ghid din 2020 privind împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră sau defrişare în scopul schimbării destinaţiei terenului

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 privind proiectele de realizare a instalaţiilor pentru producerea energiei hidroelectrice

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 privind Cariere, exploataţii miniere de suprafaţă, inclusiv instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţie

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 privind instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor şi scroafelor

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 referitor la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, care reprezintă adaptarea la cerinţele legislaţiei naţionale a ghidului pentru implementarea art. 7 din Directiva EIA elaborat de JASPERS în 2013

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

publicat in M.Of. 211 bis din 16-mar-2020

Ghid din 2020 de practică medicală în otorinolaringologie

publicat in M.Of. 593 bis din 07-iul-2020

Ghid din 2020 al finanţării campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020

publicat in M.Of. 712 din 07-aug-2020

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 4, august 2020

publicat in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2020 de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 5, august 2020

publicat in M.Of. 813 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2020 privind raportarea către autorităţile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul FPM

publicat in M.Of. 843 din 15-sep-2020

Ghid din 2020 de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 3, august 2020 -

publicat in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2020 finanţării campaniei electorale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1003 din 29-oct-2020

Ghid din 2020 metodologic pentru prevenirea infecţiei COVID-19 în serviciile sociale pentru copii şi serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 1002 din 29-oct-2020

Ghid din 2020 metodologic pentru prevenirea infecţiei COVID-19 în serviciile sociale pentru copii şi serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 1002 din 29-oct-2020

Ghid din 2020 naţional - Managementul cazurilor de tuberculoză chimiorezistentă

publicat in M.Of. 917 bis din 08-oct-2020

Ghid din 2020 de examinare ecografică de screening pentru anomalii de sarcină în trimestrul 3

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ghid din 2020 privind avortul medicamentos

publicat in M.Of. 1301 din 29-dec-2020

Ghid din 2020 al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 4, August 2020 -

publicat in M.Of. 811 bis din 03-sep-2020

Ghid din 2020 SOLICITANTULUI elaborat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 477 din 04-iun-2020