Rasfoire documente

Conventie din 2020 privind implementarea facilităţii de garantare pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 317 din 16-apr-2020

Conventie din 2020 de prelucrare a datelor cu caracter personal între operatori

publicat in M.Of. 1096 din 18-noi-2020

Conventie din 2020 de garantare

publicat in M.Of. 1252 din 17-dec-2020

Conventie din 2020 de garantare a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 317 din 16-apr-2020

Conventie din 2020 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA - model

publicat in M.Of. 343 bis din 28-apr-2020

Conventie din 2020 privind implementarea ''Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA'' - model

publicat in M.Of. 343 bis din 28-apr-2020

Conventie din 2020 privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020

Conventie din 2020 de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE'' Nr. ...........

publicat in M.Of. 987 bis din 26-oct-2020