Rasfoire documente

Contract-Cadru din 2020 de administrare încheiat între administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale şi angajator (model)

publicat in M.Of. 236 din 23-mar-2020

Contract-Cadru din 2020 de distribuţie a gazelor naturale nr. ............... anul ......... luna .......... ziua ........

publicat in M.Of. 430 din 22-mai-2020

Contract-Cadru din 2020 DE ÎNCHIRIERE a bunurilor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin .................. (instituţia/unitatea subordonată) ......................

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Contract-Cadru din 2020 de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situaţia în care operatorul de reţea încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Contract-Cadru din 2020 de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situaţia în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare

publicat in M.Of. 859 din 21-sep-2020

Contract-Cadru din 2020 pentru tranzacţii repo cu decontare în aceeaşi zi

publicat in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Contract-Cadru din 2020 de credit pentru decontarea poziţiei nete debitoare

publicat in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Contract-Cadru din 2020 de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 909 din 07-oct-2020

Contract-Cadru din 2020 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2021 nr. ............... din anul ............ luna ............... ziua ..............

publicat in M.Of. 1091 din 17-noi-2020

Contract-Cadru din 2020 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021

publicat in M.Of. 1096 din 18-noi-2020

Contract-Cadru din 2020 de servicii pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021)

publicat in M.Of. 1238 din 16-dec-2020

Contract-Cadru din 2020 de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

publicat in M.Of. 562 din 29-iun-2020

Contract-Cadru din 2020 pentru elaborarea reglementărilor tehnice/efectuarea de activităţi specifice corelative activităţii de reglementare

publicat in M.Of. 624 din 16-iul-2020