Rasfoire documente

Contract din 2020 de management privind concursul de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Contract din 2020 DE MANAGEMENT Director general CNAS

publicat in M.Of. 411 bis din 18-mai-2020

Contract din 2020 DE MANAGEMENT Director general CAS

publicat in M.Of. 411 bis din 18-mai-2020

Contract din 2020 pentru finanţare nerambursabilă nr. ....../..................

publicat in M.Of. 471 din 03-iun-2020

Contract din 2020 Model contract

publicat in M.Of. 415 din 19-mai-2020

Contract din 2020 de finanţare nerambursabilă (model)

publicat in M.Of. 439 bis din 26-mai-2020

Contract din 2020 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 18-mai-2020

Contract din 2020 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr. ......... din ......................

publicat in M.Of. 631 din 17-iul-2020

Contract din 2020 DE RACORDARE la Sistemul de transport al gazelor naturale (ST)

publicat in M.Of. 879 din 25-sep-2020

Contract din 2020 de administrare a ariilor naturale protejate (model)

publicat in M.Of. 962 din 20-oct-2020

Contract din 2020 de participare la Sistemul de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente

publicat in M.Of. 1244 din 17-dec-2020

Contract din 2020 DE FURNIZARE a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - model -

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Contract din 2020 DE FURNIZARE a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic - model -

publicat in M.Of. 998 din 28-oct-2020

Contract din 2020 de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale - model -

publicat in M.Of. 942 din 14-oct-2020

Contract din 2020 pentru acordarea sumelor necesare plăţii stimulentului de risc

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Contract din 2020 DE DECONTARE

publicat in M.Of. 1139 din 26-noi-2020

Contract din 2020 privind finanţarea programelor ''Promovarea sportului de performanţă'' şi/sau ''Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive'', sau, după caz, programul naţional ''Redescoperă oina'' în anul 2021

publicat in M.Of. 1266 bis din 21-dec-2020

Contract din 2020 privind finanţarea programelor ''Promovarea sportului de performanţă'' şi/sau ''Întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive'', sau, după caz, programul naţional ''Redescoperă oina'' în anul 2021

publicat in M.Of. 1266 bis din 21-dec-2020

Contract din 2020 privind finanţarea programului ''Sportul pentru toţi'' în anul 2021

publicat in M.Of. 1266 bis din 21-dec-2020