Rasfoire documente

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

publicat in M.Of. 77 din 31-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare ale institutului Naţional de Sănătate Publică

publicat in M.Of. 108 din 12-feb-2019

Regulamentul 2/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Regulament din 2019 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Regulamentul 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Craiova

publicat in M.Of. 228 din 25-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Consiliului consultativ al militarilor în rezervă şi în retragere

publicat in M.Of. 244 din 29-mar-2019

Regulamentul 4/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

publicat in M.Of. 257 din 03-apr-2019

Regulamentul 3/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

publicat in M.Of. 277 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 pentru aprobarea indemnizaţiei de şedinţă acordate lunar membrilor Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 31 alin. (6^1) şi (6^2) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 330 din 25-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Comisiei ''Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 354 din 08-mai-2019

Regulament din 2019 pentru completarea art. 1 din Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 377/2017

publicat in M.Of. 365 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

publicat in M.Of. 367 din 10-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti

publicat in M.Of. 317 bis din 23-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019

Regulament din 2019 privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 455 din 06-iun-2019

Regulament din 2019 privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

publicat in M.Of. 527 din 27-iun-2019

Regulamentul 6/2019 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Regulamentul 7/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

publicat in M.Of. 604 din 23-iul-2019

Regulamentul 8/2019 privind modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP)

publicat in M.Of. 632 din 30-iul-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Regulament din 2019 privind organizarea şi executarea controalelor în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în unităţile subordonate

publicat in M.Of. 676 din 14-aug-2019

Regulament din 2019 privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă

publicat in M.Of. 696 din 23-aug-2019

Regulamentul 9/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 697 din 23-aug-2019

Regulament din 2019 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

publicat in M.Of. 558 bis din 08-iul-2019

Regulament din 2019 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

publicat in M.Of. 558 bis din 08-iul-2019

Regulamentul 1/2019 privind includerea entităţilor în planul de redresare

publicat in M.Of. 715 din 30-aug-2019

Regulament din 2019 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Regulamentul 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

publicat in M.Of. 736 din 09-sep-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Regulament din 2019 privind transferul judecătorilor

publicat in M.Of. 769 din 23-sep-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti

publicat in M.Of. 795 din 01-oct-2019

Regulamentul 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 496 bis din 19-iun-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului

publicat in M.Of. 886 din 04-noi-2019

Regulament din 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

publicat in M.Of. 891 din 05-noi-2019

Regulamentul 11/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 841 bis din 16-oct-2019

Regulament din 2019 electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

publicat in M.Of. 986 din 09-dec-2019

Regulament din 2019 privind implementarea Programului Termoficare

publicat in M.Of. 988 din 09-dec-2019

Regulament din 2019 privind implementarea Programului Termoficare

publicat in M.Of. 988 din 09-dec-2019

Regulament din 2019 privind implementarea Programului Termoficare

publicat in M.Of. 988 din 09-dec-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 şi a aparatului de lucru al acestora

publicat in M.Of. 728 din 04-sep-2019

Regulamentul 12/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Regulamentul 3/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Regulamentul 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică

publicat in M.Of. 1021 din 19-dec-2019

Regulamentul 14/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1020 din 19-dec-2019

Regulamentul 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

publicat in M.Of. 1020 din 19-dec-2019

Regulament din 2019 de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 360 din 09-mai-2019

Regulament din 2019 electoral de organizare şi desfăşurare a alegerilor

publicat in M.Of. 1048 din 30-dec-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Regulament din 2019 privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor

publicat in M.Of. 845 din 17-oct-2019

Regulament din 2019 de emitere a avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor

publicat in M.Of. 781 din 26-sep-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii

publicat in M.Of. 279 din 11-apr-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Regulamentul 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Regulamentul 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019

Regulament din 2019 de ordine interioară al parchetelor

publicat in M.Of. 1004 bis din 13-dec-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Regulament din 2019 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

publicat in M.Of. 370 din 13-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a colegiilor şi liceelor pedagogice din România

publicat in M.Of. 272 din 10-apr-2019

Regulamentul 7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2019

Regulamentul 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Regulamentul 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 733 din 06-sep-2019

Regulamentul 14/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulamentul 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 991 din 10-dec-2019

Regulament din 2019 pentru regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare

publicat in M.Of. 234 din 27-mar-2019

Regulament din 2019 electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 707 din 28-aug-2019

Regulament din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Regulament din 1994 al Camerei Deputaţilor - Republicare

publicat in M.Of. 919 din 14-noi-2019

Regulament din 2019 privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi

publicat in M.Of. 582 din 16-iul-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

publicat in M.Of. 938 din 21-noi-2019

Regulament din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor

publicat in M.Of. 768 din 23-sep-2019

Regulament din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

publicat in M.Of. 806 din 04-oct-2019

Regulament din 2019 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 869 din 28-oct-2019

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2019