Rasfoire documente

Regulamentul 7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulamentul 14/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Regulamentul 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi

publicat in M.Of. 77 din 31-ian-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare ale institutului Naţional de Sănătate Publică

publicat in M.Of. 108 din 12-feb-2019

Regulamentul 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2019

Regulamentul 2/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul naţional de protecţie

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2019

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 144 din 22-feb-2019

Regulament din 2019 de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073

publicat in M.Of. 147 din 25-feb-2019

Regulament din 2019 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Comisiei de disciplină care vor avea loc în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Regulamentul 1/2019 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 191 din 11-mar-2019