Rasfoire documente

Protocol din 2018 al Sesiunii a X-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

publicat in M.Of. 66 din 28-ian-2019

Protocol din 2019 pentru tratament intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 34 bis din 11-ian-2019

Protocol din 2010 de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in M.Of. 181 din 06-mar-2019

Protocol din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in M.Of. 269 din 09-apr-2019

Protocol din 2018 între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună

publicat in M.Of. 280 din 12-apr-2019

Protocol din 2014 privind transportul durabil la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

publicat in M.Of. 241 din 28-mar-2019

Protocol din 2018 privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru şi în numele ARAIEX a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative

publicat in M.Of. 237 din 27-mar-2019

Protocol din 2019 de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 216 din 19-mar-2019

Protocol din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale

publicat in M.Of. 752 din 16-sep-2019

Protocol din 2019 pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

publicat in M.Of. 387 din 17-mai-2019