Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2019

Norme Metodologice din 2018 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Norme Metodologice din 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2019

Norme Metodologice din 2019 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 74 din 30-ian-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Norme Metodologice din 2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019

publicat in M.Of. 284 din 15-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 - 2020

publicat in M.Of. 398 din 21-mai-2019