Rasfoire documente

Norma 21/2018 privind abrogarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Norma din 2018 de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Norma din 2018 privind autorizarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2019

Norma 22/2018 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019

Norma din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar''

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Norma din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar''

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Norma din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar''

publicat in M.Of. 58 din 23-ian-2019

Norma din 2018 privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2019

Norma din 2018 privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2019

Norma din 2018 privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 48 din 18-ian-2019

Norma 1/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 76 din 30-ian-2019

Norma 2/2019 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

publicat in M.Of. 124 din 18-feb-2019

Norma din 2019 pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în data de 13 aprilie 2019

publicat in M.Of. 168 din 01-mar-2019

Norma din 2019 privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Norma din 2018 de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Norma din 2019 de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Norma din 2019 de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea şi protejarea indicaţiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991 al Consiliului

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Norma 4/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 193 din 12-mar-2019

Norma 5/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 207 din 15-mar-2019

Norma din 2019 privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii şi, în cazul obţinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, autorizarea şi aplicarea sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, precum şi tarifele pentru eliberarea autorizaţiei în vederea realizării evaluării psihologice specifice obţinerii permisului de conducere auto şi vizarea anuală a acesteia

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Norma din 2019 privind organizarea şi exercitarea activităţii de supraveghere desfăşurate de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

publicat in M.Of. 239 din 28-mar-2019

Norma 6/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare

publicat in M.Of. 256 din 03-apr-2019

Norma 8/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 266 din 08-apr-2019

Norma din 2019 privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive

publicat in M.Of. 278 din 11-apr-2019

Norma din 2018 de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică

publicat in M.Of. 203 bis din 14-mar-2019

Norma 9/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 322 din 24-apr-2019

Norma din 2019 privind transparenţa decizională în procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 356 din 08-mai-2019

Norma din 2019 privind asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Norma din 2019 ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-05-VII/0)

publicat in M.Of. 482 din 13-iun-2019

Norma 15/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR)

publicat in M.Of. 514 din 25-iun-2019

Norma 14/2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale şi a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărţile centrale

publicat in M.Of. 525 din 27-iun-2019

Norma 17/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

publicat in M.Of. 545 din 03-iul-2019

Norma 19/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Norma din 2019 privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Norma 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă

publicat in M.Of. 660 din 08-aug-2019

Norma din 2019 de securitate radiologică privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante

publicat in M.Of. 709 din 29-aug-2019

Norma din 2019 privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear

publicat in M.Of. 798 din 02-oct-2019

Norma 22/2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

publicat in M.Of. 802 din 03-oct-2019

Norma 23/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA pentru aplicarea secţiunilor C punctul 6 şi C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

publicat in M.Of. 853 din 22-oct-2019

Norma din 2019 privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

publicat in M.Of. 876 din 31-oct-2019

Norma din 2019 referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului

publicat in M.Of. 886 din 04-noi-2019

Norma din 2019 privind calitatea, recepţia şi predarea ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

publicat in M.Of. 980 din 05-dec-2019

Norma din 2019 privind interfeţele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecţia fizică, protecţia împotriva ameninţărilor cibernetice şi controlul de garanţii nucleare

publicat in M.Of. 989 din 09-dec-2019

Norma din 2019 privind educaţia şi formarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Norma din 2019 privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 173 din 05-mar-2019

Norma 18/2019 pentru modificarea lit. a) şi b) ale art. 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Norma 27/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 983 din 06-dec-2019

Norma din 2019 privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate

publicat in M.Of. 692 din 21-aug-2019

Norma 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 159 din 28-feb-2019

Norma din 2019 privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 364 bis din 10-mai-2019

Norma 10/2019 pentru modificarea pct. 18 din anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Norma 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 227 bis din 25-mar-2019

Norma 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 839 din 16-oct-2019

Norma din 2019 de organizare şi desfăşurare a programului de studii complementare în asistenţa medicală de urgenţă pentru asistenţii medicali

publicat in M.Of. 233 din 27-mar-2019

Norma 20/2019 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor

publicat in M.Of. 643 bis din 02-aug-2019

Norma din 2019 de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali

publicat in M.Of. 621 bis din 26-iul-2019

Norma 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 395 din 21-mai-2019

Norma din 2019 privind supervizarea profesională în psihologie

publicat in M.Of. 268 din 09-apr-2019

Norma din 2019 privind sancţiunile aplicate auditorilor financiari şi firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate

publicat in M.Of. 641 din 02-aug-2019

Norma din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 283 din 12-apr-2019

Norma din 2019 privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deţinute de instituţii publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate

publicat in M.Of. 307 din 19-apr-2019

Norma 16/2019 pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Norma 28/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări

publicat in M.Of. 1045 din 24-dec-2019

Norma din 2019 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar

publicat in M.Of. 520 din 26-iun-2019

Norma 12/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 374 din 14-mai-2019

Norma 11/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 384 din 16-mai-2019

Norma 26/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 923 din 15-noi-2019

Norma 25/2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 927 din 18-noi-2019

Norma din 2018 privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Norma din 2018 privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2019

Norma din 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

publicat in M.Of. 270 bis din 09-apr-2019