Rasfoire documente

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din creşterea şi exploatarea animalelor, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute din exploatarea terenurilor agricole, precum şi a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Metodologie din 2019 de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de asigurare şi de gestionare a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 91 din 05-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

publicat in M.Of. 96 din 06-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 119 din 14-feb-2019

Metodologie din 2019 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2019

Metodologie din 2019 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 141 din 21-feb-2019

Metodologie din 2019 privind calculul şi stabilirea contribuţiei băneşti anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018

publicat in M.Of. 149 bis din 25-feb-2019

Metodologie din 2019 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2019

publicat in M.Of. 155 bis din 27-feb-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienţilor finali noncasnici

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici din producţia internă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Metodologie din 2019 pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Metodologie din 2019 de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 194 din 12-mar-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 211 din 18-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România

publicat in M.Of. 238 din 28-mar-2019

Metodologie din 2019 de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Metodologie din 2019 de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru şedinţele Comitetului director şi Consiliului Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 273 din 10-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a ocolului silvic nominalizat

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019

Metodologie din 2019 pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 295 bis din 17-apr-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a cantităţilor de gaze naturale pe care producătorii au obligaţia să le vândă cu prioritate pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici şi al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din producţia internă curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare

publicat in M.Of. 301 din 18-apr-2019

Metodologie din 2019 privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST - INFOSEC 15

publicat in M.Of. 317 din 23-apr-2019

Metodologie din 2019 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019

publicat in M.Of. 344 bis din 06-mai-2019

Metodologie din 2019 de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România

publicat in M.Of. 364 din 10-mai-2019

Metodologie din 2019 specifică de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 452 din 05-iun-2019

Metodologie din 2019 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2019

publicat in M.Of. 480 din 12-iun-2019